Apostille

 

Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama
U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.

Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.


• rođenje
• smrt
• činjenica da je osoba živa
• ime
• sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
• razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
• registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
• razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
• roditeljstvo ili posvojenje
• prebivalište i/ili boravište
• državljanstvo
• nepostojanje kaznene evidencije
• kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:
1. rodni list
2. smrtni list
3. vjenčani list
4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
5. potvrda o životnom partnerstvu
6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije
8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Isprave od 1-5 izdaju matični uredi, ispravu pod 6 izdaju policijske postaje, a isprave od 7-8 izdaje Ministarstvo pravosuđa. Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, na području Europske unije riječ je o:


• ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
• upravnim ispravama
• javnobilježničkim ispravama
• službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
• diplomatskim i konzularnim ispravama.

Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.

Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.

Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe:

 

https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents  

 

 

 

 

 

APOSTILLE
OVJERE ISPRAVA NAMIJENJENIH UPORABI U INOZEMSTVUDa bi se proveo postupak ovjere potrebno je:


1. Ispuniti molbu za ovjeru kojoj ćete priložiti izvornik i fotokopiju isprave za koju tražite ovjeru,

2. Za svaki izvornik isprave priložiti 50,00 kn državnih biljega, a za svaki prijevod izvornika 60,00 kn biljega.Pristojba se naplaćuje u državnim biljezima.


Molbe za provedbu postupka ovjere zaprimaju se:

Svaki radni dan od 8:30 do 15:00

Sve molbe zaprimljene tijekom radnog dana obradit će se tijekom istog, a preuzeti se mogu tijekom slijedećeg radnog dana u radnom vremenu za prijem stranaka.

OVDJE možete preuzeti Molbu u za ovjeru dokumenta.