Zemljišnoknjižni odjel
 
Zemljišnoknjižni odjel Crikvenica
Kralja Tomislava 85A
51260 Crikvenica
 
tel: (+385 51) 554-004
fax: (+385 51) 554-019
e-mail: Zemljisnoknjizni.odjel@oscr.pravosudje.hr
Radno vrijeme odjela sa strankama: 
10:00 - 14:00

 


 

Zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona 5
51250 Novi Vinodolski
tel: (+385 51) 245-706
fax: (+385 51) 245-706
e-mail: Zemljisnoknjizni.odjel.novivinodolski@oscr.pravosudje.hr
Radno vrijeme odjela sa strankama:
10:00-14:00

 

 


Voditeljica zemljišnoknjižnog odjela:

Dragica Buterin