Vijest

 

O B A V I J E S T   S T R A N K A M A

U Dane 17. 18. i 19. travnja 2019. u vremenu od 12.00 do 15. 00 sati


STRANKAMA NEĆE BITI OMOGUĆEN UVID U SPIS


zbog prelaska na novog teleoperatera.


OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI

 


Vijest
Poštovani posjetitelji,


Dana 1.siječnja 2019 .godine stupa na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova .


Osniva se Općinski sud u Crikvenici ( spojen s Prekršajnim sudom ) koji obuhvaća Stalnu službu u Krku , Rabu i Senju te sjedište suda u Crikvenici .
e-Predmet

e-Predmet - javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmetaMinistarstvo pravosuđa pustilo je 18. travnja 2013. godine u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese

http://e-predmet.pravosudje.hr/


e-Predmet omogućuje građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta, za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu.Više o usluzi e-Predmet možete pronaći na stranicama Ministarstva pravosuđa na adresi:

http://www.mprh.hr/e-predmet-javni-i-besplatni-prostup-osnovnim-podac