Dobrodošli na web-stranicu općinskog suda Buje-Buie

 Poštovani posjetitelji, 
   
  Odlučili smo se da Vam u skladu sa svjetskim trendovima rasta i razvoja Internet tehnologija, informatizacijom Ministarstva Pravosuđa koje je pokrenulo Ministarstvo Pravosuđa i ovim putem približimo u komunikaciji, te predstavimo na jednostavan i pregledan način naše djelovanje i usluge.
Ovdje možete saznati više o nama, pratiti rad Općinskog suda u Bujama, informirati se o našim uslugama za pravne potrebe, ili brzo i jednostavno pronaći upit o željenoj temi .
Nadamo se da ćete u ovom virtualnom obilasku naše web stranice zadovoljiti svoju znatiželju i pronaći potrebe informacije, te dobiti potpuniju sliku o našem radu i uslugama. 

    

    Objavljeni sadržaj po svojoj naravi pretežito su informacije općenite prirode, mogu biti podložne vanjskim utjecajima na koje ovaj sud nema utjecaja, nije nužno uvijek potpun, sveobuhvatan, točan i pravodoban, te ne predstavlja pravni niti stručni savjet. Općinski sud u Bujama ne može preuzeti odgovornost za teškoće do kojih bi moglo doći korištenjem ovih ili s njima povezanih stranica.
Zahvaljujemo na posjeti
.

 U sudu se strankama ne daju pravni savjeti niti sastavljaju tužbe, žalbe i sl., već se isključivo daju obavijesti koje su ograničene samo na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi, a daje ih službenik u sudskoj pisarnici. Uvidi u spis vrše se u sudskim pisarnicama.

        Građani i zaposlenici suda za vrijeme boravka u sudu dužni su se ponašati na prikladan način tako da ne ometaju redoviti rad suda i moraju biti odjeveni na prikladan način u skladu s bontonom.  

VAŽNO!!!

     U sudu je strogo zabranjeno unošenje bilo kakvog oružja.

 

Ovr- 1072/09 odgoda ovrhe

     Općinski sud u Bujama-Buie, po sutkinji tog suda Slavici Tomac-Ćirić, kao sucu pojedincu, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d. Umag, E. Miloša 1, (OIB 65723536010), protiv ovršenika ALENA RAKO iz Umaga, E. Miloša br. 8C. (OIB 2404962361014), zastupanog po punomoćnici Nadiji Benolić, odvjetnici iz Umaga, radi ovrhe na nekretnini, povodom suglasnog prijedloga ovrhovoditelja i ovršenika za odgodom ovrhe, dana 4. travnja 2014. godine,

r i j e š i o j e

     I/ Odgađa se ovrha u ovom ovršnom predmetu do dana 4. listopada 2014. godine. 
     II/ Za vrijeme odgode ovrhe neće se poduzimati radnje kojima se ona provodi. 
     III/ Drugo ročište za javnu dražbu radi prodaje nekretnine označene kao k.č.br. 1580, upisane u z.k.ul. 3846 k.o. Umag, u naravi kuće i dvorišta površine 839 m2, suvlasništvo ovršenika u 76/1244 dijela, zakazano za dan 8. travnja 2014. godine u 9,00 sati, neće se održati. 
    IV/ Ukoliko ovrhovoditelj ne predloži nastavak ovrhe prije isteka roka na koji je ovrha odgođena, sud će ovrhu obustaviti.

          vidi više u rješenju od 4. travnja 2014.godine

Ovrhe na nekretninama koje se vode na Općinskom sudu u Bujama-Buie

 

                                                                    

                                    ovrhe na nekretninama:      vidi ovdje

Radno vrijeme Općinskog sud u Bujama-Buie od 11.2.2013. godine

 

U Općinskom sudu u Bujama-Buie utvrđuje se radno vrijeme za primanje stranaka na slijedeći način: 

 
PARNIČNA, OVRŠNA, KAZNENA te OSTAVINSKA i IZVANPARNIČNA PISARNICA

     primati će stranke: PONEDELJKOM, SRIJEDOM i PETKOM od 8,00 do 10,30 sati.
Navedeno se odnosi na stranke, njihove punomoćnike i druge osobe koje dolaze nepozvane na sud, kao i na davanje telefonskih obavijesti o stanju predmeta i sl. 

ODVJETNICI:
  PONEDELJKOM, UTORKOM, SRIJEDOM i PETKOM od 13,00 do 14,00 sati.

  

     vidi odluku od 11. veljače 2013. godine