Dobrodošli na web-stranicu Općinskog suda u Puli-Pula, Stalne službe Buje-Buie

 Poštovani posjetitelji, 
   
  Odlučili smo se da Vam u skladu sa svjetskim trendovima rasta i razvoja Internet tehnologija, informatizacijom Ministarstva Pravosuđa koje je pokrenulo Ministarstvo Pravosuđa i ovim putem približimo u komunikaciji, te predstavimo na jednostavan i pregledan način naše djelovanje i usluge.
Ovdje možete saznati više o nama, pratiti rad općinskog suda u Puli-Pula, Stalne službe Buje-Buie, informirati se o našim uslugama za pravne potrebe, ili brzo i jednostavno pronaći upit o željenoj temi .
Nadamo se da ćete u ovom virtualnom obilasku naše web stranice zadovoljiti svoju znatiželju i pronaći potrebe informacije, te dobiti potpuniju sliku o našem radu i uslugama. 

    

    Objavljeni sadržaj po svojoj naravi pretežito su informacije općenite prirode, mogu biti podložne vanjskim utjecajima na koje ovaj sud nema utjecaja, nije nužno uvijek potpun, sveobuhvatan, točan i pravodoban, te ne predstavlja pravni niti stručni savjet. Općinski sud u Puli-Pola ne može preuzeti odgovornost za teškoće do kojih bi moglo doći korištenjem ovih ili s njima povezanih stranica.
Zahvaljujemo na posjeti
.

 U sudu se strankama ne daju pravni savjeti niti sastavljaju tužbe, žalbe i sl., već se isključivo daju obavijesti koje su ograničene samo na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi, a daje ih službenik u sudskoj pisarnici. Uvidi u spis vrše se u sudskim pisarnicama.

        Građani i zaposlenici suda za vrijeme boravka u sudu dužni su se ponašati na prikladan način tako da ne ometaju redoviti rad suda i moraju biti odjeveni na prikladan način u skladu s bontonom.  

VAŽNO!!!

     U sudu je strogo zabranjeno unošenje bilo kakvog oružja.

 

 

Obavijesti suda

Komisija za provedbu oglasa
Broj: 7 Su-217/2015
Pula-Pola, 29. svibnja 2015. godine


Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu u Općinski sud u Puli, Stalna služba Buje, na radno mjesto III. vrste - sudski referent/ica- zemljišnoknjižni referent na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 34/15 od 25. ožujka 2015. daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


I. Testiranje će se održati dana 15. lipnja 2015. s početkom u 8.30 sati u sobi br. 26 Općinskog suda u Puli.

II. Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

III. Kandidati su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i samo snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu za javni natječaj.

IV. Testiranje kandidata sastoji se od pismenog dijela, praktičnog dijela i razgovora s Komisijom (intervju).

V. Pismeni dio testiranja sastoji se od rješavanja pismenog testa za koji su pravni i drugi izvori za pripremanje slijedeći:

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne Novine br. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010, 5/2014)
- Sudski poslovnik (Narodne novine 37/2014, 49/2014, 8/2015, 35/2015)
- Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/1996, 68/1998, 137/1999, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/2013)
- Zemljišnoknjižni poslovnik (Narodne novine 81/1997, 109/2002, 153/2002, 123/2002, 14/2005, 60/2010, 60/2010, 55/2013)

VI. Praktični dio testiranja provoditi će se provjerom vještine u daktilografiji – prijepis teksta na računalu.

VII. Kandidati koji uspješno polože pismeni test, kao i provjeru vještine u daktilografiji, pristupiti će razgovoru s Komisijom (intervju). Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

VIII. Nakon provedenog testiranja i intervju Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Rang lista kandidata i izvješće Komisije o provedenom postupku dostavlja se predsjednici suda koja će donijeti rješenje o prijamu u državnu službu.

IX. Rješenje o prijamu u državnu službu s uputom o pravnom lijeku dostaviti će se svim kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

X. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.


Komisija za provedbu javnog natječaja
Predsjednik komisije:
Elena Vukotić


 

Radno vrijeme Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Bujama-Buie od 01.04.2015.

 

U Općinskom sudu u Puli-Pola i svim stalnim službama utvrđuje se radno vrijeme za prijam stranaka na slijedeći način: 

 

Sve sudske pisarnice primaju stranke


PONEDJELJKOM, SRIJEDOM i PETKOM 08.30-11.00 sati 

Prijamne pisarnice primaju stranke i zaprimaju pismena


SVAKIM RADNIM DANOM 08.00-15.00 sati (pauza 10.30-11.00 sati)

 

 

Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u sud te u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, primit će se i izvan vremena utvrđenog za primanje stranaka (čl. 42. st. 5. Sudskog poslovnika).