Dobrodošli na web-stranicu općinskog suda Buje-Buie

 Poštovani posjetitelji, 
   
  Odlučili smo se da Vam u skladu sa svjetskim trendovima rasta i razvoja Internet tehnologija, informatizacijom Ministarstva Pravosuđa koje je pokrenulo Ministarstvo Pravosuđa i ovim putem približimo u komunikaciji, te predstavimo na jednostavan i pregledan način naše djelovanje i usluge.
Ovdje možete saznati više o nama, pratiti rad Općinskog suda u Bujama, informirati se o našim uslugama za pravne potrebe, ili brzo i jednostavno pronaći upit o željenoj temi .
Nadamo se da ćete u ovom virtualnom obilasku naše web stranice zadovoljiti svoju znatiželju i pronaći potrebe informacije, te dobiti potpuniju sliku o našem radu i uslugama. 

    

    Objavljeni sadržaj po svojoj naravi pretežito su informacije općenite prirode, mogu biti podložne vanjskim utjecajima na koje ovaj sud nema utjecaja, nije nužno uvijek potpun, sveobuhvatan, točan i pravodoban, te ne predstavlja pravni niti stručni savjet. Općinski sud u Bujama ne može preuzeti odgovornost za teškoće do kojih bi moglo doći korištenjem ovih ili s njima povezanih stranica.
Zahvaljujemo na posjeti
.

 U sudu se strankama ne daju pravni savjeti niti sastavljaju tužbe, žalbe i sl., već se isključivo daju obavijesti koje su ograničene samo na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi, a daje ih službenik u sudskoj pisarnici. Uvidi u spis vrše se u sudskim pisarnicama.

        Građani i zaposlenici suda za vrijeme boravka u sudu dužni su se ponašati na prikladan način tako da ne ometaju redoviti rad suda i moraju biti odjeveni na prikladan način u skladu s bontonom.  

VAŽNO!!!

     U sudu je strogo zabranjeno unošenje bilo kakvog oružja.

 

Ovr 178/12

OVRŠNI PREDMET :
OVRHOVODITELJ: BEATRIX VUKOVIĆ (OIB 70537533746) iz Njemačke, Dusseldorf, Schlesiscestr. 98, zastupana po pun. Odvjetničkom društvu Vaić j.t.d., odvjetnicima iz Rijeke, Križanićeva 5,

OVRŠENIK: VLADIMIR VUKOVIĆ iz Umaga, Makale br. 4, zastupan po pun.
Zoranu Vukeliću, odvjetniku iz Bjelovara, A. Mihanovića 8.b,

RADI: naplate novčane tražbine ovrhom na nekretnini

                                                           Z A K LJ U Č A K

Radi pribavljanja javnobilježničke isprave – brisovnog očitovanja i donošenja odluke povodom podnesenog prigovora založnog vjerovnika, odgađa se prvo ročište za prodaju nekretnine, u naravi kuće i dvorišta površine 345 m2, označene kao k.č.br. 6434/1, upisane u z.k.ul. 910, k.o. Umag, kao suvlasništvo ovršenika u 1/2 dijela, koja se nekretnina nalazi u Umagu, naselje Seget, Makale br. 4., koje je ročište zakazano za dan 29. kolovoza 2014. godine u 8,30 sati.


                                                                                             U Bujama, 25. kolovoza 2014. godine.
                                                         

                                                                                                                   S U T K I NJ A:

                                                                                                            Slavica Tomac-Ćirić, v.r.

Ovrhe na nekretninama koje se vode na Općinskom sudu u Bujama-Buie

 

                                                                    

                                    ovrhe na nekretninama:      vidi ovdje

Obavijesti suda

 


Objavljen je javni poziv za stručno osposobljavanje u kategoriji Natječaji

 

 


 

Objavljena je optužnica u predmetu KOV 93/14 za I.okr. GORDANU ĐORĐEVIĆ iz Zagreba. Novi Zagreb, Remetinečka cesta 9 B, te ista se može preuzeti u oglasnoj ploči suda u izborniku sa lijeve strane. 

Radno vrijeme Općinskog sud u Bujama-Buie od 11.2.2013. godine

 

U Općinskom sudu u Bujama-Buie utvrđuje se radno vrijeme za primanje stranaka na slijedeći način: 

 
PARNIČNA, OVRŠNA, KAZNENA te OSTAVINSKA i IZVANPARNIČNA PISARNICA

     primati će stranke: PONEDELJKOM, SRIJEDOM i PETKOM od 8,00 do 10,30 sati.
Navedeno se odnosi na stranke, njihove punomoćnike i druge osobe koje dolaze nepozvane na sud, kao i na davanje telefonskih obavijesti o stanju predmeta i sl. 

ODVJETNICI:
  PONEDELJKOM, UTORKOM, SRIJEDOM i PETKOM od 13,00 do 14,00 sati.

  

     vidi odluku od 11. veljače 2013. godine