Glavni izbornik
Naslovnica
Općenito o sudu
Povijesni podaci
Suci i sudski savjetnici
Zemljišno knjižni odjel
e-izvadak
Uknjižba Z
Uknižba ZS
Uknižba brisanje Z
Uknjižba brisanje ZS
Zabilježba Z
Zabilježba ZS
Z.K. izvadak
Napomena
Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima
ZK postupci
Postupak mirenja
Kontakt
Linkovi
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Natječaji i oglasi
OGLAS-administrativni referent-sudski zapisničar-određeno 7-Su-379/17 Bjelovar
OGLAS-administrativni referent-sudski zapisničar-određeno 7-Su-380/17 Garešnica
OGLAS-viši sudski referent-određeno 7-Su-381/17 Pakrac
OGLAS-sudski savjetnik-određeno 7-Su-376/17 Križevci
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje
Testiranje i razgovor
Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor-određeno vrijeme-zapisničar- Su-379-17 Bjelovar
Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor-određeno vrijeme-zapisničar- Su-380-17 Garešnica
Plan prijama na stručno osposobljavanje
Obavijest kandidatima za razgovor-stručno osposobljavanje 2017
Zaključak o prodaji vozila
Etički kodeks državnih službenika
Javni bilježnici
Vještaci
Tumači
Besplatna pravna pomoć
Javna nabava
Plan nabave za 2017. godinu OSBJ i PSBJ
Plan javne nabave za 2015. godinu
Poziv na nadmetanje
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
PROCEDURA NABAVE
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
Procedura o zaprimanju računa
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK
FINACIJSKO IZVJEŠĆE
OS Daruvar
OS Križevci
OS Bjelovar
PS Bjelovar
e-Oglasna ploča sudova
Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu
Službenik za informiranje
Obrazac
Službenik za zaštitiu osobnih podataka
Plan javne nabave za 2016 godinu