Glavni izbornik
Naslovnica
Općenito o sudu
Povijesni podaci
Suci i sudski savjetnici
Zemljišno knjižni odjel
e-izvadak
Uknjižba Z
Uknižba ZS
Uknižba brisanje Z
Uknjižba brisanje ZS
Zabilježba Z
Zabilježba ZS
Z.K. izvadak
Napomena
Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima
ZK postupci
Postupak mirenja
Kontakt
Linkovi
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Natječaji i oglasi
JAVNI NATJEČAJ - sudski referent - zemljišnoknjižni - na određeno vrijeme 7-Su-55/18-2
OBAVIJEST uz natječaj - 7-Su-55/18
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar - na određeno vrijeme 7-Su-683/17-3
OBAVIJEST uz natječaj - 7-Su-683/17-4
Javni natječaj- administrativni referent - sudski zapisničar-neodređeno 7-Su-651-17- Daruvar
Obavijest uz natječaj 7 Su-651
RJEŠENJE O PRIJMU 7-Su-651/17-23
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar- neodređeno 7-Su-526-17- Pakrac
Obavijest uz natječaj 7-Su-526-17
RJEŠENJE O PRIJMU 7-Su-526/17-24
JAVNI NATJEČAJ za prijam osoba na stručno osposobljavanje 7-Su-198/17
JAVNI NATJEČAJ za sudskog referenta zemljišnoknjižni - neodređeno 7-Su-537-17- Daruvar
OBAVIJEST uz JAVNI NATJEČAJ
Rješenje o prijmu u državnu službu
Testiranje i razgovor
OBAVIJEST KANDIDATIMA o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja - 7-Su-651/17-17
OBAVIJEST KANDIDATIMA o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja - 7-Su-526/17-20
Obavijest kandidatima za razgovor-stručno 2017 - NOVO
OBAVIJEST KANDIDATIMA o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja
Plan prijama na stručno osposobljavanje
POPIS KANDIDATA PRIMLJENIH NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Zaključak za prodaju TEMPRE
Zaključak o prodaji vozila
Etički kodeks državnih službenika
Javni bilježnici
Vještaci
Tumači
Besplatna pravna pomoć
Javna nabava
Plan nabave za 2017. godinu OSBJ i PSBJ
Plan javne nabave za 2015. godinu
Poziv na nadmetanje
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
PROCEDURA NABAVE
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Procedura o zaprimanju računa
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK
FINACIJSKO IZVJEŠĆE
OS Daruvar
OS Križevci
OS Bjelovar
PS Bjelovar
e-Oglasna ploča sudova
Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu
Službenik za informiranje
Obrazac
Službenik za zaštitiu osobnih podataka
Plan javne nabave za 2016 godinu