Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda, kontakti i adrese
Kazneni odjel
Parnični odjel
Prekršajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Povijesni podaci
Suci i sudski savjetnici
Zemljišno knjižni odjel
e-izvadak
Uknjižba Z
Uknižba ZS
Uknižba brisanje Z
Uknjižba brisanje ZS
Zabilježba Z
Zabilježba ZS
Z.K. izvadak
Napomena
Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima
ZK postupci
Postupak mirenja
Kontakt
Linkovi
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
OGLAS - za prijam namještenika (kuhar/kuharica) u radni odnos na neodređeno vrijeme, 7 Su-547/2019-3
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Natječaji i oglasi
Oglas-određeno vrijeme- sudski zapisničar 7 Su-343/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Obustava postupka- oglas zapisničar
Javni natječaj- sudski zapisničar 7 Su-387/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme 7-Su-387/2019
Javni natječaj- sudski zapisničar 7 Su-386/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJAI NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Rješenje o prijamu u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ-sudski referent-zemljišnoknjižni-neodređeno vrijeme 7-Su-619/2019
Obavijest uz natječaj 7-Su-619/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-administrativni referent-sudski zapisničar-neodređeno vrijeme 7-Su-622/2019
Obavijest uz natječaj 7-Su-622/2019
OGLAS-administrativni referent-određeno vrijeme 7-Su-623/2019
Obavijest uz oglas 7-Su-623/2019
Oglas-određeno vrijeme sudski referent - zemljišnoknjižni 7 Su-270/19-
Obavijest uz oglas - 7 Su- 270/19
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Rješenje o prijamu-određeno
JAVNI NATJEČAJ SUDSKI SAVJETNIK
OBAVIJEST KANDIDATIMA SUDSKI SAVJETNIK
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
RJEŠENJE O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU
Plan prijama na stručno osposobljavanje
JAVNI POZIV-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG RAZGOVORA (INTERVJUA)
OBAVIJEST KANDIDATI PRIMLJENI NA STRUČNO OSPOSBLJAVANJE
IZMJENA PLANA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
POPIS KANDIDATA PRIMLJENIH NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Zaključak za prodaju TEMPRE
Zaključak o prodaji vozila
Etički kodeks državnih službenika
Javni bilježnici
Vještaci
Tumači
Besplatna pravna pomoć
Javna nabava
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Poziv na nadmetanje
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PROCEDURA NAPLATE VLASTITIH PRIHODA
Procedura za izdavanje putnih naloga
Pravilnik o načinu kortištenja službenih automobila
Procedura o zaprimanju računa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018. GODINA
OS Bjelovar
Bilješka OS Bjelovar
PS Bjelovar
Bilješka PS Bjelovar
e-Oglasna ploča sudova
Službenik za informiranje
Obrazac
Službenik za zaštitiu osobnih podataka
Procedura zaprimanja računa
Uredbe o javnim ispravama (članak 21.)
Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst


Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.
Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.
Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.
- rođenje
- smrt
- činjenica da je osoba živa
- ime
- sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
- razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
- registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
- razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
- roditeljstvo ili posvojenje
- prebivalište i/ili boravište
- državljanstvo
- nepostojanje kaznene evidencije
- kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:
1. rodni list
2. smrtni list
3. vjenčani list
4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
5. potvrda o životnom partnerstvu
6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije
8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici
Isprave od 1-5 izdaju matični uredi, ispravu pod 6 izdaju policijske postaje, a isprave od 7-8 izdaje Ministarstvo pravosuđa. Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.
Nadalje, na području Europske unije riječ je o:
– ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
– upravnim ispravama
– javnobilježničkim ispravama
– službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
– diplomatskim i konzularnim ispravama.
Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.
Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.
Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents