Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda, kontakti i adrese
Kazneni odjel
Parnični odjel
Prekršajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Povijesni podaci
Suci i sudski savjetnici
Zemljišno knjižni odjel
e-izvadak
Uknjižba Z
Uknižba ZS
Uknižba brisanje Z
Uknjižba brisanje ZS
Zabilježba Z
Zabilježba ZS
Z.K. izvadak
Napomena
Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima
ZK postupci
Postupak mirenja
Kontakt
Linkovi
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 . godinu
OGLAS - za prijam namještenika (kuhar/kuharica) u radni odnos na neodređeno vrijeme, 7 Su-547/2019-3
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU 7 Su-547/2019-11
Natječaji i oglasi
Oglas-određeno vrijeme- sudski zapisničar 7 Su-343/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Obustava postupka- oglas zapisničar
Javni natječaj- sudski zapisničar 7 Su-387/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme 7-Su-387/2019
Javni natječaj- sudski zapisničar 7 Su-386/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJAI NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Rješenje o prijamu u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ-sudski referent-zemljišnoknjižni-neodređeno vrijeme 7-Su-619/2019
Obavijest uz natječaj 7-Su-619/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU SU-619-19
JAVNI NATJEČAJ-administrativni referent-sudski zapisničar-neodređeno vrijeme 7-Su-622/2019
Obavijest uz natječaj 7-Su-622/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA NEODREĐENO SU-622-2019
Rješenje o prijmu 7 SU 622/2019
OGLAS-administrativni referent-određeno vrijeme 7-Su-623/2019
Obavijest uz oglas 7-Su-623/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA NEODREĐENO SU-623-2019
RJEŠENJE O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU 7 SU- 623/2019
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 7 SU 623/2019
OGLAS-određeno vrijeme-informatički referent 7-Su-650/2019
Obavijest uz oglas-informatički referent 7-Su-650/2019
OBAVIJEST KANDIDATIMA ODREĐENO Su-659-2019
Obustava postupka-informatički referent 7-Su-650/2019
Oglas - voditelj posebne sudske pisarnice-Čazma 7 Su-110-2020
Obavijest uz oglas 7-Su-110-2020
OBAVIJEST KANDIDATIMA ODREĐENO Su-110/2020
RJEŠENJE O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU 7-SU-110/2020
Oglas administrativni referent - upisničar 7 Su-111-2020
Obavijest uz oglas 7-Su-111-2020
OBAVIJEST KANDIDATIMA ODREĐENO Su-111/2020
RJEŠENJE O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU 7-SU-111/2020
Javni natječaj-sudski zapisničar 7 Su-225/2020
Obavijest uz javni natječaj 7-Su-225/2020
Oglas-određeno vrijeme sudski referent - zemljišnoknjižni 7 Su-270/19-
Obavijest uz oglas - 7 Su- 270/19
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Rješenje o prijamu-određeno
Javni natječaj-računovodstveni referent-ekonom 7-Su-224/2020
Obavijest uz javni natječaj 7-Su-224/2020
JAVNI NATJEČAJ SUDSKI SAVJETNIK
OBAVIJEST KANDIDATIMA SUDSKI SAVJETNIK
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
RJEŠENJE O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU
Plan prijama na stručno osposobljavanje
JAVNI POZIV-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG RAZGOVORA (INTERVJUA)
OBAVIJEST KANDIDATI PRIMLJENI NA STRUČNO OSPOSBLJAVANJE
IZMJENA PLANA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
POPIS KANDIDATA PRIMLJENIH NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Zaključak za prodaju TEMPRE
Zaključak o prodaji vozila
Etički kodeks državnih službenika
POVJERENIK ZA ETIKU
Javni bilježnici
Vještaci
Tumači
Besplatna pravna pomoć
Javna nabava
Poziv na nadmetanje
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PROCEDURA NAPLATE VLASTITIH PRIHODA
Procedura za izdavanje putnih naloga
Pravilnik o načinu kortištenja službenih automobila
Procedura o zaprimanju računa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
OS Bjelovar
Bilješka OS Bjelovar
Financijsko izvješće 2016 OS
Financijsko izvješće 2017 OS
Financijsko izvješće 2019 OS
PS Bjelovar
Bilješka PS Bjelovar
Financijsko izvješće 2016 PS
Financijsko izvješće 2017 PS
e-Oglasna ploča sudova
Službenik za informiranje
Obrazac
Službenik za zaštitiu osobnih podataka
Procedura zaprimanja računa
Oglas -prijam namještenika u državnu službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne n
Obavijest uz oglas Su 149-19
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA 7 Su-609/19
Rješenje o prijmu 7-Su-609-2019
Mijenja se rješenje-ispravak-Mateo Franković
OGLAS-sudski savjetnik-određeno vrijeme-7-Su-65/2020
Obavijest uz oglas - 7-Su-65/2020
Obustava postupka 7-Su-65/2020
ODLUKA O COVID 19

 

Republika Hrvatska
Općinski sud u Bjelovaru
Ured predsjednika
Broj: 3 Su-229/2020-2
U Bjelovaru, 16. ožujka 2020.


OBAVIJEST

Općinski sud u Bjelovaru, u sjedištu suda i njenim stalnim službama u Čazmi, Daruvaru, Garešnici, Grubišnom Polju, Križevcima i Pakracu od 16. ožujka 2020., pa sve dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19), neće primati stranke, te će se sve informacije strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanke spisa itd.).

Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. Uvjerenja o nekažnjavanju) i nevođenju prekršajnog postupka stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti samo na porti suda, s obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille“) stranke će odlagati u kutije koje će biti postavljene samo na porti suda, s obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

Obavještavaju se građani kako će se Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka sudu dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakta te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.


Sutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave:
Alma Horvatinovića

 

Odluka ( 3 Su-229/2020-I )

Uredbe o javnim ispravama (članak 21.)
Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst


Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.
Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.
Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.
- rođenje
- smrt
- činjenica da je osoba živa
- ime
- sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
- razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
- registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
- razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
- roditeljstvo ili posvojenje
- prebivalište i/ili boravište
- državljanstvo
- nepostojanje kaznene evidencije
- kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:
1. rodni list
2. smrtni list
3. vjenčani list
4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
5. potvrda o životnom partnerstvu
6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije
8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici
Isprave od 1-5 izdaju matični uredi, ispravu pod 6 izdaju policijske postaje, a isprave od 7-8 izdaje Ministarstvo pravosuđa. Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.
Nadalje, na području Europske unije riječ je o:
– ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
– upravnim ispravama
– javnobilježničkim ispravama
– službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
– diplomatskim i konzularnim ispravama.
Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.
Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.
Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents