Glavni izbornik
Naslovnica
Općenito o sudu
Povijesni podaci
Suci i sudski savjetnici
Zemljišno knjižni odjel
e-izvadak
Uknjižba Z
Uknižba ZS
Uknižba brisanje Z
Uknjižba brisanje ZS
Zabilježba Z
Zabilježba ZS
Z.K. izvadak
Napomena
Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima
ZK postupci
Postupak mirenja
Kontakt
Linkovi
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Natječaji i oglasi
JAVNI NATJEČAJ za sudskog savjetnika-na neodređeno 7-Su-375/17-4
OGLAS-administrativni referent-sudski zapisničar-određeno 7-Su-379/17 Bjelovar
JAVNI NATJEČAJ za sudski referent zemljišnoknjižni- neodređeno7-Su-322/17 Bjelovar
JAVNI NATJEČAJ na neodređeno vrijeme - računovodstveni referenet - financijski knjigovođa - 7SU-480/
Obavijest uz javni natječaj
RJEŠENJE O PRIJAMU 7-Su-480/17-14
JAVNI NATJEČAJ na neodređeno vrijeme - – administrativni referent – sudski zapisničar – 7SU - 479/17
Obavijest uz natječaj
RJEŠENJE O PRIJAMU 7-SU-479/17-15
JAVNI NATJEČAJ na neodređeno vrijeme – administrativni referent – sudski zapisničar
Obavijest uz javni natječaj
RJEŠENJE O PRIJAMU 7-SU-478/17-15
Testiranje i razgovor
Obavijest kandidatima za razgovor - stručno 2017.
Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor za postupak prijma sudskog savjetnika u Općinskom sud
Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor - administrativni referent - na neodređeno vrijeme
Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor - administrativni referent - sudskog zapisničara na n
Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor- neodređeno- zemljišnoknjižni referent
Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor-računovodstveni referent
Plan prijama na stručno osposobljavanje
Javni poziv stručno osposobljavanje 2017.
Odluka - Obustavlja se postupak javnog poziva broj 7-Su-198/17 od 31. kolovoza 2017.
Javni poziv na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - 2017. g.
Zaključak o prodaji vozila
Etički kodeks državnih službenika
Javni bilježnici
Vještaci
Tumači
Besplatna pravna pomoć
Javna nabava
Plan nabave za 2017. godinu OSBJ i PSBJ
Plan javne nabave za 2015. godinu
Poziv na nadmetanje
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
PROCEDURA NABAVE
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
Procedura o zaprimanju računa
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK
FINACIJSKO IZVJEŠĆE
OS Daruvar
OS Križevci
OS Bjelovar
PS Bjelovar
e-Oglasna ploča sudova
Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu
Službenik za informiranje
Obrazac
Službenik za zaštitiu osobnih podataka
Plan javne nabave za 2016 godinu
e-Predmethttp://e-predmet.pravosudje.hr

Na gore navedenoj adresi građani mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta

u kojima su stranke u postupku.