Glavni izbornik
Naslovnica
Općenito o sudu
Povijesni podaci
Suci i sudski savjetnici
Zemljišno knjižni odjel
e-izvadak
Uknjižba Z
Uknižba ZS
Uknižba brisanje Z
Uknjižba brisanje ZS
Zabilježba Z
Zabilježba ZS
Z.K. izvadak
Napomena
Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima
ZK postupci
Postupak mirenja
Kontakt
Linkovi
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Natječaji i oglasi
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar - na neodređeno vrijeme 7-Su-317/18-9
OBAVIJEST uz natječaj - 7-Su-317/18-10
OBAVIJEST O TESTIRANJU - 7-Su-317/18
RJEŠE NJE o prijmu u državnu službu - 7-Su-317/18-23
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar- neodređeno 7-Su-230-18-13 Pakrac
Obavijest uz natječaj 7-Su-230-18-14
OBAVIJEST O TESTIRANJU - 7-Su-230/18
RJEŠENJE o prijmu državnu službu - 7-Su-230/18-27
Testiranje i razgovor
Plan prijama na stručno osposobljavanje
JAVNI POZIV-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA STRUKTURIRANOG RAZGOVORA (INTERVJUA)
OBAVIJEST KANDIDATI PRIMLJENI NA STRUČNO OSPOSBLJAVANJE
IZMJENA PLANA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
POPIS KANDIDATA PRIMLJENIH NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Zaključak za prodaju TEMPRE
Zaključak o prodaji vozila
Etički kodeks državnih službenika
Javni bilježnici
Vještaci
Tumači
Besplatna pravna pomoć
Javna nabava
Plan nabave za 2017. godinu OSBJ i PSBJ
Poziv na nadmetanje
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Procedura o zaprimanju računa
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2017. GODINA
OS Bjelovar
Bilješka OS Bjelovar
PS Bjelovar
Bilješka PS Bjelovar
OS Daruvar
OS Križevci
e-Oglasna ploča sudova
Službenik za informiranje
Obrazac
Službenik za zaštitiu osobnih podataka