Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

Ured predsjednika suda

Broj: 17 Su-232/15
Zagreb, 10. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu, na temelju članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 95/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 76/15) i članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj: 28/13, 33/15 i 82/15), a u vezi s člankom 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj: 94/13) donosiO D L U K U
O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA OTPADČlanak 1.Ovom odlukom imenuju se povjerenik za otpad i zamjenik povjerenika u Općinskom radnom sudu u Zagrebu i to:

1. Tamara Filipec, upraviteljica sudske pisarnice, kao povjerenik za otpad,

2. Diana Novoselić, voditeljica pisarnice prijepisa, kao zamjenik povjerenika koja će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove obveze.


Članak 2.


Povjerenik za otpad je dužan:

- nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba (dalje u tekstu: pravna osoba), o utvrđenim nedostacima,
- organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način,
- savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiče pravne osobe.


Članak 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog radnog suda u Zagrebu.


Predsjednik suda:

Domagoj Franjo Frntić