Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudske referade
Radno vrijeme za primanje stranaka
Predaja pismena
Razgledanje, prepisivanje i naručivanje spisa
Brojevi žiro-računa suda
On-line informiranje o stanju spisa
Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada
Mirenje – Vodič
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrasci zahtjeva
Godišnje izvješće
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Priopćenja za javnost
Natječaji i oglasi
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisiničar i adm. ref. upisničar
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisničar
ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisiničar
Oglas - adm. ref. sudski zapisiničar i adm. ref. upisničar
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisiničar i adm. ref. upisničar
Oglas - adm. ref. sudski zapisiničar i adm. ref. upisničar
Ispravak javnog natječaja
Odluka o odgodi testiranja
Nastavak natječaja -adm. ref. sudski zapisničar i adm. ref. upisničar
Objava rezultata - poziv na intervju
Rješenje o prijamu
Rješenje o obustavi postupka
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Izjava sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi
Jednostavna nabava
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o početku korištenja e-Oglasne ploče
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Važniji linkovi
Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Procedure
Kućni red
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

Ured predsjednika suda

Broj: 17 Su-232/15
Zagreb, 10. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu, na temelju članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 95/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 76/15) i članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj: 28/13, 33/15 i 82/15), a u vezi s člankom 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj: 94/13) donosiO D L U K U
O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA OTPADČlanak 1.Ovom odlukom imenuju se povjerenik za otpad i zamjenik povjerenika u Općinskom radnom sudu u Zagrebu i to:

1. Tamara Filipec, upraviteljica sudske pisarnice, kao povjerenik za otpad,

2. Diana Novoselić, voditeljica pisarnice prijepisa, kao zamjenik povjerenika koja će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove obveze.


Članak 2.


Povjerenik za otpad je dužan:

- nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba (dalje u tekstu: pravna osoba), o utvrđenim nedostacima,
- organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način,
- savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiče pravne osobe.


Članak 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog radnog suda u Zagrebu.


Predsjednik suda:

Domagoj Franjo Frntić