Radno vrijeme za primanje stranaka

Ured predsjednika suda

petkom

9,00 - 10,30

Soba 523, V. kat


Parnična Pr pisarnica prima odvjetnike, pravne zastupnike nositelje generalnih punomoći za zastupanje pred sudom i
sudske vještake

ponedjeljak - četvrtak
8,30 - 13,30

Soba 014, Međukat


Parnična Pr pisarnica prima stranke i druge osobe koje nepozvane dolaze u sud

ponedjeljak - četvrtak
8,30 - 12,00

Soba 014, Međukat


Prijemno-otpremna pisarnica

svaki radni dan
8,30 - 13,30

Soba 014, Međukat