Odluka o početku korištenja e-Oglasne ploče
Ured predsjednika suda

Broj: 2 Su-237/14
U Zagrebu, 23.ožujka 2015.Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj: 28/13), Odluke ministra pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 011-01/14-01/94; Urbroj: 514-04-14-01 od 20. listopada 2014. i Odluke ministra pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 011-01/15-01/8; Urbroj: 514-03-02-15-01, od 23. siječnja 2014., predsjednik suda Domagoj Franjo Frntić, dana 23. ožujka 2015. donosi slijedeću:


ODLUKU


Objava odluka i drugih pismena na Općinskom radnom sudu u Zagrebu na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, započet će danom 30. ožujka 2015. godine.Predsjednik suda

Domagoj Franjo FrntićDNA:
- Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
- Hrvatskoj javnobilježničkoj komori
- Hrvatskoj odvjetničkoj komori
- Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
- Županijskom sudu u Zagrebu
- web stranica suda