Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudske referade
Radno vrijeme za primanje stranaka
Predaja pismena
Razgledanje, prepisivanje i naručivanje spisa
Brojevi žiro-računa suda
On-line informiranje o stanju spisa
Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada
Mirenje – Vodič
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrasci zahtjeva
Godišnje izvješće
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Priopćenja za javnost
Natječaji i oglasi
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisiničar i adm. ref. upisničar
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisničar
ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisiničar
Oglas - adm. ref. sudski zapisiničar i adm. ref. upisničar
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Procedura o zaprimanju računa
Procedura obrade i naplate vlastitih prihoda
Javna nabava
Izjava sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi
Jednostavna nabava
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o početku korištenja e-Oglasne ploče
Financijska izvješća
Važniji linkovi
Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Procedure
Odluka o početku korištenja e-Oglasne ploče
Ured predsjednika suda

Broj: 2 Su-237/14
U Zagrebu, 23.ožujka 2015.Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj: 28/13), Odluke ministra pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 011-01/14-01/94; Urbroj: 514-04-14-01 od 20. listopada 2014. i Odluke ministra pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 011-01/15-01/8; Urbroj: 514-03-02-15-01, od 23. siječnja 2014., predsjednik suda Domagoj Franjo Frntić, dana 23. ožujka 2015. donosi slijedeću:


ODLUKU


Objava odluka i drugih pismena na Općinskom radnom sudu u Zagrebu na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, započet će danom 30. ožujka 2015. godine.Predsjednik suda

Domagoj Franjo FrntićDNA:
- Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
- Hrvatskoj javnobilježničkoj komori
- Hrvatskoj odvjetničkoj komori
- Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
- Županijskom sudu u Zagrebu
- web stranica suda