Važniji linkovi
Letak i obrazac zahtjeva za naknadu žrtvama kaznenih djela - web stranica Ministarstva pravosuđa www.mprh.hr/odjel-za-naknade-kp