Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudske referade
Radno vrijeme za primanje stranaka
Predaja pismena
Razgledanje, prepisivanje i naručivanje spisa
Brojevi žiro-računa suda
On-line informiranje o stanju spisa
Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada
Mirenje – Vodič
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrasci zahtjeva
Godišnje izvješće
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Priopćenja za javnost
Natječaji i oglasi
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisiničar i adm. ref. upisničar
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisničar
ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj - adm. ref. sudski zapisiničar
Oglas - adm. ref. sudski zapisiničar i adm. ref. upisničar
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Procedura o zaprimanju računa
Procedura obrade i naplate vlastitih prihoda
Javna nabava
Izjava sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi
Jednostavna nabava
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o početku korištenja e-Oglasne ploče
Financijska izvješća
Važniji linkovi
Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Procedure
Izjava sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi
Ured predsjednika suda

Broj: 41 Su-39/2018-1
Zagreb, 07. veljače 2018.Temeljem članka 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16), ja Siniša Marinović, dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu, kao čelnik tijela naručitelja iz članka 76. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, dajem slijedeću

I Z J A V U

- da istovremeno ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja;

- da nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5% u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja;

- da osoba povezana sa mnom u smislu članka 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (srodnik po krvi u pravoj liniji ili pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenika) istovremeno ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja te da nije vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5% u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvođač potencijalno odabranog ponuditelja.Predsjednik suda

Siniša Marinović