Obrasci zahtjeva

Ispunjeni obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama možete poslati poštom na adresu suda, faxom na broj +385 1 6126 687 ili e-mailom na adresu ida.vrancic@oszg.pravosudje.hr.