Ostvarivanje prava na pristup informacijama

O zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno članku 42 stavku 2 Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13.), a u vezi s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/2015), odlučuje glasnogovornica suda Ida Vrančić, službenik za informiranje.


 

Telefon: 6126-590
Fax: 6126-687

Adresa elektronske pošte
ida.vrancic@oszg.pravosudje.hr

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013, 85/2015).

Odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.


Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/2014).