Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Pravo na pristup informacijama

 

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINSKOG KAZNENOG SUDA U ZAGREBU 
 

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, („Narodne novine“, broj: 172/03.) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Općinski kazneni sud u Zagrebu. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.


Tablice u kojoj su prikazane informacije u Katalogu sadrže slijedeće rubrike: 

  1. INFORMACIJA: sadrži vrstu informacije
  2. SADRŽAJ: sadrži detaljniji opis pojedine vrste informacije
  3. DOSTUPNOST: sadrži namjenu i način osiguravanja pristupa informacijama i to:
    1. informacije dostupne na zahtjev,
    2. informacije dostupne bez zahtjeva (informacije objavljene na web stranici),
    3. informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.

 

 

INFORMACIJA
SADRŽAJ
DOSTUPNOST
Pismene i usmene predstavke i pritužbe građana
Zaprimanje i rješavanje po predstavkama i pritužbama građana i državnih tijela.
Informacije dostupne na zahtjev
Odnosi sa sredstvima javnog priopćavanja
Zaprimanje zahtjeva sredstava javnog priopćavanja za informacijama vezanim za rad Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
Informacije dostupne na zahtjev
Statistika
Statistički podaci o riješenim i neriješenim predmetima.
Informacije dostupne na zahtjev.
Upravni i stručni poslovi
Radno – pravna i statusna pitanja službenika i namještenika u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.
Informacije dostupne na zahtjev.
Prijem u državnu službu
Podaci o raspisanim natječajima odnosno oglasima za prijam u državnu službu.
Informacije dostupne na zahtjev i putem web stranica suda, Narodnih novina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Podaci o izvršenim izborima kandidata.
Informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.
Rad pisarnice u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu
Podaci o urudžbiranim predmetima u pisarnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i stanju predmeta.
Informacije dostupne na zahtjev.
Izdavanje uvjerenja o vođenju kaznenog postupka
Pregled zahtjeva, utvrđivanje stanja i izdavanje uvjerenja o vođenju kaznenog postupka.
Informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.