Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - upisničar 25.10.2017.
Rješenje o prijemu 06.12.2017.
Poziv na testiranje 27.11.2017.
Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme 20.10.2017.
Rješenje o prijemu 28.11.2017.
Poziv na testiranje - sudski savjetnik 14.11.2017.
Poziv na testiranje - zapisničar 13.11.2017.
Obavijest uz javni natječaj 20.10.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 02.08.2017.
Rješenje o prijemu u državnu službu 18.09.2017.
Provjera - upute kandidatima 05.09.2017.
Lista kandidata - Zapisničar - 05.09.2017.
Lista kandidata - Upisničar - 05.09.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 19.07.2017.
Rješenje o prijemu u državnu službu 23.08.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i testiranja - Zapisničar,Upisničar - 02.08.2017.
Lista kandidata - Zapisničar - 02.08.2017.
Lista kandidata - Upisničar - 02.08.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 24.05.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i testiranja - Zapisničar - 12.06.2017.
Lista kandidata 12.06.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i testiranja - Upisničar - 12.06.2017.
Lista kandidata 12.06.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar 10.04.2017.
Lista kandidata 25.04.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 25.04.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar 04.01.2017.
Lista kandidata 10.2.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 10.2.2017.
Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja od 02. svibnja 2017. godine.
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Rješenje o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Procedura o zaprimanju računa
Financijski izvještaji
e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Pravo na pristup informacijama

 

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINSKOG KAZNENOG SUDA U ZAGREBU 
 

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, („Narodne novine“, broj: 172/03.) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Općinski kazneni sud u Zagrebu. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.


Tablice u kojoj su prikazane informacije u Katalogu sadrže slijedeće rubrike: 

  1. INFORMACIJA: sadrži vrstu informacije
  2. SADRŽAJ: sadrži detaljniji opis pojedine vrste informacije
  3. DOSTUPNOST: sadrži namjenu i način osiguravanja pristupa informacijama i to:
    1. informacije dostupne na zahtjev,
    2. informacije dostupne bez zahtjeva (informacije objavljene na web stranici),
    3. informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.

 

 

INFORMACIJA
SADRŽAJ
DOSTUPNOST
Pismene i usmene predstavke i pritužbe građana
Zaprimanje i rješavanje po predstavkama i pritužbama građana i državnih tijela.
Informacije dostupne na zahtjev
Odnosi sa sredstvima javnog priopćavanja
Zaprimanje zahtjeva sredstava javnog priopćavanja za informacijama vezanim za rad Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
Informacije dostupne na zahtjev
Statistika
Statistički podaci o riješenim i neriješenim predmetima.
Informacije dostupne na zahtjev.
Upravni i stručni poslovi
Radno – pravna i statusna pitanja službenika i namještenika u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.
Informacije dostupne na zahtjev.
Prijem u državnu službu
Podaci o raspisanim natječajima odnosno oglasima za prijam u državnu službu.
Informacije dostupne na zahtjev i putem web stranica suda, Narodnih novina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Podaci o izvršenim izborima kandidata.
Informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.
Rad pisarnice u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu
Podaci o urudžbiranim predmetima u pisarnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i stanju predmeta.
Informacije dostupne na zahtjev.
Izdavanje uvjerenja o vođenju kaznenog postupka
Pregled zahtjeva, utvrđivanje stanja i izdavanje uvjerenja o vođenju kaznenog postupka.
Informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.