Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
Administrativni referent - sudski zapisničar 04.03.2016.
Odluka o obustavi postupka provedbe Oglasa za prijam 17.5.2016.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 04.05.2016.
Administrativni referent – upisničar 10.02.2016.
Odluka o poništenju oglasa 01.04.2016.
Administrativni referent – upisničar 18.11.2015.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 12.01.2016.
Administrativni referent - upisničar 28.10.2015.
Odluka o obustavi postupka provedbe Javnog natječaja 11.11.2015.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.10.2015.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 21.10.2015.
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Izjava sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13 i 143/13)
Plan nabave za 2014. godinu
Izjava sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13 i 143/13)
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Odluke
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Procedura o zaprimanju računa
Financijski izvještaji
Procedura stvaranja ugovornih obaveza
e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Pravo na pristup informacijama

 

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINSKOG KAZNENOG SUDA U ZAGREBU 
 

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, („Narodne novine“, broj: 172/03.) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Općinski kazneni sud u Zagrebu. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.


Tablice u kojoj su prikazane informacije u Katalogu sadrže slijedeće rubrike: 

  1. INFORMACIJA: sadrži vrstu informacije
  2. SADRŽAJ: sadrži detaljniji opis pojedine vrste informacije
  3. DOSTUPNOST: sadrži namjenu i način osiguravanja pristupa informacijama i to:
    1. informacije dostupne na zahtjev,
    2. informacije dostupne bez zahtjeva (informacije objavljene na web stranici),
    3. informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.

 

 

INFORMACIJA
SADRŽAJ
DOSTUPNOST
Pismene i usmene predstavke i pritužbe građana
Zaprimanje i rješavanje po predstavkama i pritužbama građana i državnih tijela.
Informacije dostupne na zahtjev
Odnosi sa sredstvima javnog priopćavanja
Zaprimanje zahtjeva sredstava javnog priopćavanja za informacijama vezanim za rad Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
Informacije dostupne na zahtjev
Statistika
Statistički podaci o riješenim i neriješenim predmetima.
Informacije dostupne na zahtjev.
Upravni i stručni poslovi
Radno – pravna i statusna pitanja službenika i namještenika u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.
Informacije dostupne na zahtjev.
Prijem u državnu službu
Podaci o raspisanim natječajima odnosno oglasima za prijam u državnu službu.
Informacije dostupne na zahtjev i putem web stranica suda, Narodnih novina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Podaci o izvršenim izborima kandidata.
Informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.
Rad pisarnice u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu
Podaci o urudžbiranim predmetima u pisarnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i stanju predmeta.
Informacije dostupne na zahtjev.
Izdavanje uvjerenja o vođenju kaznenog postupka
Pregled zahtjeva, utvrđivanje stanja i izdavanje uvjerenja o vođenju kaznenog postupka.
Informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.