Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
Administrativni referent - sudski zapisničar 04.03.2016.
Odluka o obustavi postupka provedbe Oglasa za prijam 17.5.2016.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 04.05.2016.
Administrativni referent – upisničar 10.02.2016.
Odluka o poništenju oglasa 01.04.2016.
Administrativni referent – upisničar 18.11.2015.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 12.01.2016.
Administrativni referent - upisničar 28.10.2015.
Odluka o obustavi postupka provedbe Javnog natječaja 11.11.2015.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.10.2015.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 21.10.2015.
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Izjava sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13 i 143/13)
Plan nabave za 2014. godinu
Izjava sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13 i 143/13)
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Odluke
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Procedura o zaprimanju računa
Financijski izvještaji
Procedura stvaranja ugovornih obaveza
e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Uvjerenje o kaznenom postupku

 

Upute strankama

 

- Radno vrijeme za stranke radnim danom od 9-14 sati
- Zahtjeve ispuniti u 2 primjerka za svako uvjerenje
- Uvjerenja se izdaju fizičkim i pravnim osobama neovisno o mjestu njihova prebivališta odnosno sjedišta,da se protiv istih vodi ili ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti
- Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe
- Sudska pristojba od 30,00 kn naplaćuje se u državnim biljezima, osim u slučajevima oslobođenja od plaćanja istih (u svrhu zaposlenja, ostvarivanja prava na dohodak za djecu, prava iz zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja, socijalnih prava i sl.) ili u slučaju ako je stranka zbog svog statusa oslobođena od plaćanja istih prema Zakonu o sudskim pristojbama
- Stranke podnose zahtjev osobnim dolaskom uz predočenje važeće osobne iskaznice ili druge osobe uz ovjerenu punomoć stranke za koju podižu uvjerenje
- Odvjetnici podnose zahtjeve uz odvjetničku punomoć i osobnu iskaznicu stranke ili ovjerenu presliku iste
- Za sve ostale obavijesti kontakt telefon 01-3700-032

 

 

Obrazac br.9