Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - upisničar 25.10.2017.
Rješenje o prijemu 06.12.2017.
Poziv na testiranje 27.11.2017.
Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme 20.10.2017.
Rješenje o prijemu 28.11.2017.
Poziv na testiranje - sudski savjetnik 14.11.2017.
Poziv na testiranje - zapisničar 13.11.2017.
Obavijest uz javni natječaj 20.10.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 02.08.2017.
Rješenje o prijemu u državnu službu 18.09.2017.
Provjera - upute kandidatima 05.09.2017.
Lista kandidata - Zapisničar - 05.09.2017.
Lista kandidata - Upisničar - 05.09.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 19.07.2017.
Rješenje o prijemu u državnu službu 23.08.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i testiranja - Zapisničar,Upisničar - 02.08.2017.
Lista kandidata - Zapisničar - 02.08.2017.
Lista kandidata - Upisničar - 02.08.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 24.05.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i testiranja - Zapisničar - 12.06.2017.
Lista kandidata 12.06.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i testiranja - Upisničar - 12.06.2017.
Lista kandidata 12.06.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar 10.04.2017.
Lista kandidata 25.04.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 25.04.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar 04.01.2017.
Lista kandidata 10.2.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 10.2.2017.
Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja od 02. svibnja 2017. godine.
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Rješenje o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Procedura o zaprimanju računa
Financijski izvještaji
e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Uvjerenje o kaznenom postupku

 

Upute strankama

 

- Radno vrijeme za stranke radnim danom od 9-14 sati
- Zahtjeve ispuniti u 1 primjerku za svako uvjerenje
- Uvjerenja se izdaju fizičkim i pravnim osobama neovisno o mjestu njihova prebivališta odnosno sjedišta,da se protiv istih vodi ili ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti
- Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe
- Sudska pristojba od 30,00 kn naplaćuje se u državnim biljezima, osim u slučajevima oslobođenja od plaćanja istih (u svrhu zaposlenja, ostvarivanja prava na dohodak za djecu, prava iz zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja, socijalnih prava i sl.) ili u slučaju ako je stranka zbog svog statusa oslobođena od plaćanja istih prema Zakonu o sudskim pristojbama
- Stranke podnose zahtjev osobnim dolaskom uz predočenje važeće osobne iskaznice ili druge osobe uz ovjerenu punomoć stranke za koju podižu uvjerenje
- Odvjetnici podnose zahtjeve uz odvjetničku punomoć i osobnu iskaznicu stranke ili ovjerenu presliku iste
- Za sve ostale obavijesti kontakt telefon 01-3700-032

 

 

Obrazac br.9