Uvjerenja o kaznenom postupku

 

U Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu izdaju se uvjerenja da se protiv fizičke osobe pred Županijskim sudom u Zagrebu i pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu ne vodi kazneni postupak, dakle da nije potvrđena optužnica i da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor.


Pristojba na uvjerenje o  kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se uvjerenje traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.
U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takvog uvjerenja plaćaju sudsku pristojbu, u iznosu od 30 kuna državnih biljega za svako izdano uvjerenje.

 

Uvjerenja se kod ovog suda izdaju  u zgradi C - pisarnica uvjerenja o nekažnjavanju svakog radnog dana od 09 do 14 sati. Za izdavanje uvjerenja o  kaznenom postupku potrebno je ispuniti zahtjevuvjerenje (koji se mogu preuzeti ovdje ili dobiti na licu mjesta), te doći sa osobnom iskaznicom.