Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
Administrativni referent - upisničar 01.04.2015.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 24.04.2015.
Administrativni referent - upisničar 21.01.2015.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 05.02.2015.
Administrativni referent - sudski zapisničar i administrativni referent - upisničar 17.12.2014.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 08.01.2015.
Testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju 28.11.2014.
Administrativni referent - sudski zapisničar 1.10.2014.
Obavijest i upute kandidatima
Testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju 15.9.2014.
Odluka o obustavi postupka za provjeru kompetencija službenika 25.9.2014.
Arhiva natječaja i oglasa
Uvjerenja o kaznenom postupku
Upute strankama
Uvjerenje fizička osoba
Zahtjev fizička osoba
Uvjerenje pravna osoba
Zahtjev pravna osoba
Javna nabava
Plan nabave za 2015. godinu
Izjava sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13 i 143/13)
Plan nabave za 2014. godinu
Izjava sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13 i 143/13)
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Odluke
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Procedura o zaprimanju računa
Financijski izvještaji
Procedura stvaranja ugovornih obaveza
e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Uvjerenja o kaznenom postupku

 

U Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu izdaju se uvjerenja da se protiv fizičke osobe pred Županijskim sudom u Zagrebu i pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu ne vodi kazneni postupak, dakle da nije potvrđena optužnica i da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor.


Pristojba na uvjerenje o  kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se uvjerenje traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.
U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takvog uvjerenja plaćaju sudsku pristojbu, u iznosu od 30 kuna državnih biljega za svako izdano uvjerenje.

 

Uvjerenja se kod ovog suda izdaju  u zgradi C - pisarnica uvjerenja o nekažnjavanju svakog radnog dana od 09 do 14 sati. Za izdavanje uvjerenja o  kaznenom postupku potrebno je ispuniti zahtjevuvjerenje (koji se mogu preuzeti ovdje ili dobiti na licu mjesta), te doći sa osobnom iskaznicom.