Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - Čistačica - 23.07.2020.
JAVNI NATJEČAJ - 08.07.2020.
Odluka o obustavi javnog natječaja
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - sudski savjetnik 30.01.2020.
Rješenje o prijmu 27.02.2020.
Poziv na testiranje 12.02.2020.
OGLAS - sudski savjetnik i administrativni referent - sudski zapisničar 20.12.2019.
Rješenje o prijmu 27.01.2020.
Poziv na testiranje 02.01.2020.
OGLAS - vozač-dostavljač 25.09.2019.
Rješenje o prijmu 05.11.2019.
Obavijest kandidatima 16.10.2019.
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave 41 Su-67/20 od 24.02.2020)
Odluka o odabiru
Jednostavna nabava
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave 41 Su-66/20 od 03.02.2020)
Odluka o odabiru
Jednostavna nabava
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave 41 Su-323/19 od 31.01.2020)
Odluka o odabiru
Odluka o prodaji službenog vozila 28.11.2019.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Profil naručitelja
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Pravilnik o postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Kontakt

 

 

 

 TELEFON

 FAX

 Centrala

 01 3477 222

01 3477 387  

 Ured predsjednika

uredpredsjednika.kazneni@oszg.pravosudje.hr

 01 3477 201

01 3477 202 

 Ravnateljstvo

ravnateljstvo.kazneni@oszg.pravosudje.hr

 01 3477 291

 01 3477 338
 Glasnogovornik

 01 3477 359

 
 Računovodstvo

  01 3477 383

  01 3703 225

01 3703 583

Službenik za informiranje

(komunikacija sa medijima)

 

  

01 3477 236 


 
Sudska pisarnica-upravitelj

 01 3477 220

 

 Kaznena pisarnica

01 3477 217
01 3477 218
01 3477 219
01 3477 221

01 3477 223

01 3477 387

 Prijemno-otpremna pisarnica

prijemna.kazneni@oszg.pravosudje.hr

01 3477 216
01 3477 225

01 3477 226

 
Kazneno maloljetnička pisarnica

 01 3477 353

 01 3477 375

 

 

ŽIRO RAČUN ZA PLAĆANJE SUDSKIH PRISTOJBI
(Državni proračun Republike Hrvatske)

Model: 64

Broj računa primatelja: 1001005-1863000160

Poziv na broj odobrenja: 5045-42928-broj spisa i godina spisaŽIRO RAČUN ZA PLAĆANJE SUDSKIH VJEŠTAČENJA, OČEVIDA, SUDSKIH DOSTAVA I JAMČEVINA

Model: 05

Broj računa primatelja: 2390001-1300003257

Poziv na broj odobrenja: posebna oznaka spisa-broj spisa-godina spisa


Napomena:
Prilikom ispunjavanja uplatnice molimo paziti na točnost podataka o broju računa i broju spisa.
Novčane kazne, troškovi kaznenog postupka i oduzeta imovinska korist plaćaju se na broj žiro računa koji dostavlja sud.