Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ilica-Selska, Ilica 207
Broj: 7-Su-69/2019
Zagreb, 15. ožujka 2019. godine
 

Predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Vinko Mioč, na temelju odredbe članka 50.b Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17) donosi slijedeću

 

O D L U K U
o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam
u državnu službu na neodređeno vrijeme
 

1.

Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja pod poslovnim brojem 7 Su-69/2019 koji je obavljen u Narodnim novinama br. 15/19 od 13. veljače 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

2.
Postupak javnog natječaja se obustavlja u dijelu koji se odnosi na prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar - 1 izvršitelj/ica.

3.
Postupak javnog natječaja se obustavlja iz razloga što niti jedan od prijavljenih kandidata za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar nije postigao zadovoljavajuće rezultate na testiranju.

4.
Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

Predsjednik suda
Vinko Mioč