Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ilica-Selska, Ilica 207

Ured predsjednika suda
7 Su-65/18
Zagreb, 30. siječnja 2018. godine
 

 

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

 

 

Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, povodom javnog natječaja broj 7 Su-65/18 objavljenog dana 02. veljače 2018. godine, za radno mjesto sudski administrativni referent - sudski zapisničar - 1 izvršitelj/ica.

Sukladno članku 4 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi "Narodne novine" broj 78/17) obavještavaju se kandidati o:


 

OPISU POSLOVA

 

Administrativni referent-sudski zapisničar:

Obavlja poslove sudskog zapisničara u referadi. Piše presude, rješenja i druge sudske odluke te dopise po diktatu suca. Obavlja poslove prijepisa, vrši otpravak pošte, piše pozive za rasprave i druga ročišta, piše zapisnike i službene bilješke o poduzetim sudskim radnjama te ih unosi u računalni sustav. Upisuje podneske i druga pismena koja se odnose na isti sudski spis u popis pismena i označava ih dok se sudski spis nalazi u referadi te ih upisuje u računalni sustav. Postupa po naredbama suca izdane sudskom zapisničaru. Vrši administrativno-tehničku obradu sudskog spisa. Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama suca, upraviteljice pisarnice, predsjednice odjela i predsjednika suda.

 

PODACIMA O PLAĆI

 

Zakonski izvori podataka o plaći radnih mjesta nalaze se na web stranici "Narodnih novina" http://nn.hr te su regulirani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj: 37/01, 38/01- ispravak 71/01, 89/01, 112/01, 7/02.-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04. ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12 ,82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15. )  

 

PRAVNIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJE ZA TESTIRANJE

 

Za radna mjesta administrativni referent - sudski zapisničar:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst)
- Sudski poslovnik - (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17)
 

Vrijeme i mjesto održavanja, te sadržaj i način testiranja kandidata/kinje biti će objavljen naknadno na web stranici Općinskog kaznenog suda Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/ u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi", najmanje pet dana prije testiranja. 

 

 

Općinski kazneni sud u Zagrebu