Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
Administrativni referent - upisničar 21.01.2015.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 05.02.2015.
Administrativni referent - sudski zapisničar i administrativni referent - upisničar 17.12.2014.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 08.01.2015.
Testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju 28.11.2014.
Administrativni referent - sudski zapisničar 1.10.2014.
Obavijest i upute kandidatima
Testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju 15.9.2014.
Odluka o obustavi postupka za provjeru kompetencija službenika 25.9.2014.
Arhiva natječaja i oglasa
Uvjerenja o kaznenom postupku
Upute strankama
Uvjerenje fizička osoba
Zahtjev fizička osoba
Uvjerenje pravna osoba
Zahtjev pravna osoba
Javna nabava
Plan nabave za 2015. godinu
Izjava sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13 i 143/13)
Plan nabave za 2014. godinu
Izjava sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13 i 143/13)
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Odluke
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Procedura o zaprimanju računa
Financijski izvještaji
Procedura stvaranja ugovornih obaveza
e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

8.7.2014. Priopćenje za javnost

 

Županijski sud u Zagrebu je dana 03. lipnja 2014. godine presudom odbio žalbu državnog odvjetnika te potvrdio oslobađajuću presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od dana 03. prosinca 2013. godine u kaznenom predmetu koji se povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu vodio protiv optuženog Zdravka Mamića zbog kaznenog djela protiv javnog reda - javno poticanje na nasilje i mržnju iz članka 325 stavak 1 Kaznenog zakona.

 

Glasnogovornica suda
Iva Gradiški Lovreček

9.4.2014. Priopćenje za javnost

 

U vezi niza medijskih izjava, novinskih napisa, te napisa na web portalima o nepravomoćnoj presudi u predmetu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj K-92/2013. od dana 25. ožujka 2014., privatnog tužitelja Poliklinike MEDIKOL protiv okrivljene Slavice Lukić, a u cilju točnog informiranja javnosti dajemo slijedeće priopćenje.

Budući se u izjavama i napisima špekuliralo o tome što je predmet postupka, u nastavku priopćenja navodimo, bez skraćivanja, činjenični opis, zakonski opis i pravnu kvalifikaciju privatne tužbe kojom privatni tužitelj okrivljenici stavlja na teret da je:

„- u cilju sramoćenja privatnog tužitelja putem tiska, kao autorica članka objavljenog dana 21. veljače 2013.g. u dnevnim novinama „Jutarnji list“, broj 5239, na str. 10. i 11., naslova BITKA PRIVATNIKA ZA UNOSNE UGOVORE S HZZO-om Država će Medikolu dati 116 milijuna kuna da ne bi bankrotirao?, htijući prikazati Polikliniku „Medikol“ nedovoljno stručnom medicinskom ustanovom, iznijela navod: „U liječničkim krugovima ističu da je Magdalena, za razliku od Medikola, stabilna, sređena i visokostručna ustanova u kojoj bolesnici mogu računati na vrhunsku liječničku skrb“, nanijevši takvim tvrdnjama štetu ugledu „Medikola“,

- d a k l e , za drugoga iznijela i pronijela nešto neistinito što može škoditi njezinoj časti i ugledu,

- čime je počinila kazneno djelo protiv časti i ugleda – sramoćenjem – opisano po članku 148. st. 1. i 2., a kažnjivo po članku 148. stavak 2. Kaznenog zakona.“

Nadamo se, da će i putem ovog priopćenja, a nakon što je rasprava bila javna i presuda javno objavljena, javnost biti u cijelosti i točno informirana s predmetom postupka, te će se na taj način izbjeći špekulacije o predmetu rasprave, odnosno koji navodi su bili predmetom sudskog postupka.
 

Glasnogovornik suda
Dražen Kevrić

20.01.2014. Presuda Zdravko Mamić

 

Dana 20. siječnja 2014. objavljena je nepravomoćna presuda u predmetu privatnog tužitelja Ivice Crnića protiv optuženog Zdravka Mamića, zbog počinjenja kaznenog djela protiv časti i ugleda - klevete. Optuženik je proglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 350 dnevnih iznosa, a što sveukupno iznosi 128.310,00 kuna. Optuženik je novčanu kaznu dužan platiti u roku od 2 mjeseca od dana pravomoćnosti presude, a ako novčana kazna ne bude plaćena u cijelosti ili djelomično u navedenom roku, uz uvjet da ne postoje okolnosti iz članka 42. stavak 7. KZ/11, ista će se naplatiti prisilno putem ovlaštene institucije. Ukoliko se novčana kazna ne može prisilno naplatiti u roku od tri mjeseca, sud će uz pristanak optuženika donijeti odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, a ako optuženik ne pristane na rad za opće dobro ili ga ne izvrši, novčana kazna, odnosno rad za opće dobro se zamjenjuje kaznom zatvora. Optuženik je također dužan podmiriti trošak kaznenog postupka na ime paušala, te trošak privatnog tužitelja, a o čemu će biti doneseno posebno rješenje. Presuda je nepravomoćna, te stranke protiv presude imaju pravo podnijeti žalbu.

 

Glasnogovornik suda
Dražen Kevrić

23.10.2013. Potvrđena oslobađajuća presuda Petričić
 
Županijski sud u Bjelovaru (kojem je predmet ustupljen rješenjem predsjednika Vrhovnog suda RH) je dana 26. rujna 2013. potvrdio oslobađajuću presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 26. ožujka 2012. u kaznenom predmetu protiv optuženog Darka Petričića zbog kaznenog djela klevete iz članka 200. stavak 2. Kaznenog zakona povodom privatne tužbe privatnog tužitelja Stjepana Mesića.

Glasnogovornik suda
Dražen Kevrić
 

Besplatna javna usluga e-Predmet

 

Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet.

Građani putem te usluge na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr/ mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.

Usluzi je moguće pristupiti i preko web stranice suda, a nalazi se u Glavnom izborniku pod nazivom "e-Predmet".
 

 

24.01.2013. Ukinut pritvor Jasna Babić

 

Rješenjem izvanraspravnog vijeća Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od dana 24. siječnja 2013. godine ukinut je pritvor protiv okrivljene Jasne Babić koji je bio određen iz osnova predviđenog u članku 102. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku, a zbog izbjegavanja dolaska na glavnu raspravu. Rješenjem je nadalje određeno da se okrivljena ima odmah pustiti na slobodu.

Protiv rješenja o ukidanju pritvora stranke imaju pravo žalbe u roku od dva dana od dana primitka pisanog otpravka rješenja, a o žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. 

 

Službenica za informiranje
Iris Juzbašić Gabron 

 

 

22.01.2013. Rješenje pritvor Jasna Babić

 

Rješenjem izvanraspravnog vijeća Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od dana 28. studenog 2012. godine određen je pritvor protiv okrivljene Jasne Babić iz osnova predviđenog u članku 102. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku i to radi izbjegavanja dolaska na glavnu raspravu budući se nije mogla osigurati nazočnost okrivljene u više od dvije i pol godine. Naime, u predmetu je okrivljena šesnaest puta pozivana na glavnu raspravu, a niti jedan poziv nije preuzela, te su u tri navrata izdavani i dovedbeni nalozi po policiji koji su ostali nerealizirani. Okrivljena je u dva navrata pristupila sudu (26. siječnja 2010. i 21. travnja 2010.) nakon što ju je o održavanju rasprave obavijestio branitelj, no nakon 26. travnja 2010. godine više se nije mogla osigurati nazočnost okrivljene u postupku pri čemu je i branitelj okrivljene obavijestio sud da otkazuje punomoć zbog nemogućnosti kontakta s okrivljenom.

Protiv rješenja o određivanju pritvora dopuštena je žalba u roku od dva dana od dana primitka pisanog otpravka, a o žalbi odlučuje Županijski sud u Zagrebu kao sud drugog stupnja.
 

Glasnogovornik suda
Dražen Kevrić

5.12.2012. Presuda Maćešić

 

Dana 05. prosinca 2012. godine objavljena je nepravomoćna presuda u predmetu protiv optuženog Maćešić Dejana, zbog počinjenja kaznenog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa - izazivanjem prometne nesreće. Optuženi Maćešić Dejan osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u istražnim zatvoru od 08. srpnja 2012. do 16. kolovoza 2012. Optuženiku je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 5 (pet) godina. 

 

Glasnogovornik suda
Dražen Kevrić

3.12.2012. Presuda Brljević i dr.

 

Dana 03. prosinca 2012. godine objavljena je nepravomoćna presuda u predmetu protiv optuženih Brljević Gordana, Brljević Maria, Demirović Damira, Đeferović Borisa, Cepić Daria, Lonjak Marka, Kucek Matije, Tomić Antuna i Matijaš Arnolda.

Optuženi Brljević Gordan, Brljević Mario, Demirović Damir, Lonjak Marko, Tomić Antun i Matijaš Arnold su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine. Optuženi Đeferović Boris osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, a optuženi Cepić Dario na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 3 (tri) mjeseca. Optuženi Kucek Matija je oslobođen od optužbe, jer nije dokazano da bi počinio kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret optužnicom.

Optuženicima je stavljeno na teret počinjenje kaznenog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa – dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom – opisano u članku 263. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 263. stavku 3. Kaznenog zakona.
 

Glasnogovornik suda
Dražen Kevrić

20.4.2012. Priopćenje - glavna rasprava Zagorec

 

Dana 20. travnja 2012. godine na naslovnici dnevnih novina “Jutarnji list” objavljen je naslov “Zagorec traži od Petrača 5,7 milijuna kuna”, uz nadnaslov “Novi sudski obračun bivših prijatelja”, te se u tekstu na stranici 4. navodi da će se glavna rasprava održati u ponedjeljak 23. travnja 2012. godine u Općinskom kaznenom sudu zbog čega će sud opet biti pod posebnim sigurnosnim režimom.

Ovim putem se, a u cilju točnog informiranja javnosti, posebice novinara, obavještava javnost kako se u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu ne vodi postupak za naknadu štete tužitelja Vladimira Zagorca protiv Hrvoja Petrača.
 

Glasnogovornik suda
Dražen Kevrić