Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

28.6.2019. OBAVIJEST

 

Radno vrijeme Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak od 15.07.2019. godine do 26.07.2019. godine je od 08,00 do 12,00 sati.

 

 

17.10.2018. JAVNI POZIV - DAN OTVORENIH VRATA 2018.

 

JAVNI POZIV

 

Povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa, pozivamo sve zainteresirane na "Dan otvorenih vrata" Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, koji će se održati dana:

 

25. listopada 2018. godine od 12:30 do 14:30 sati

 

Svi zainteresirani građani i oni koji planiraju grupni posjet (škole, više i visokoškolske ustanove i dr.) pozivaju se dolazak unaprijed najaviti (kako bi se odredilo točno vrijeme dolaska radi izbjegavanja stvaranja gužvi i čekanja) putem mail adrese: tajnistvo.kazneni@oszg.pravosudje.hr, broj telefona: 01/3477-291.

Prilikom razgledavanja i obilaska suda, prema Planu razgledavanja Općinskog kaznenog suda, građanima će na raspolaganju biti osobe koje će ih upoznati s pojedinostima radnih procesa na sudu, te kako funkcioniraju informacijski sustavi koji su javno dostupni: e-predmet, e-oglasna ploča, SupraNova te će biti upoznati s načinom izdavanjem uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i načinom rada u sustavu eSpis.

Napomena:
Prilikom ulaska u službene prostorije suda, sve osobe će proći sigurnosni pregled na ulazu te su dužne imati neki identifikacijski dokument.

 

U Zagrebu, 17. listopada 2018. godine 

Predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
                                   Vinko Mioč  11.5.2018. Odluka o e-Oglasnoj ploči suda

 

Ured predsjednika suda
42 Su-246/17
U Zagrebu, 11. svibnja 2018 godine
 

Temeljem članka 30. točka 1. u vezi članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Vinko Mioč, donosi,

 

ODLUKU

 

1) Ukida se postojeća oglasna ploča Općinskog kaznenog suda u Zagrebu s danom 13. svibnja 2018. godine.

2) Početak objavljivanja na e-Oglasnoj ploči počinje s danom 14. svibnja 2018. godine.

3) Odluke se objavljuju na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova: https://e-oglasna.pravosudje.hr/.
 

Obrazloženje

 

Po ispunjavanju svih potrebnih tehničkih preduvjeta za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-Oglasne ploče, trebalo je donijeti odluku o ukidanju postojeće oglasne ploče u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Ista se ukida s danom 13. svibnja 2018. godine, a sva pismena koja su se dostavljala putem postojeće oglasne ploče, dostavljat će se putem e-Oglasne ploče koja će biti dostupna na web stranici https://e-oglasna.pravosudje.hr/.
 

Predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
Vinko Mioč 

 

Odluka o e-Oglasnoj ploči  11.5.2018.

 

LINK: e-Oglasna ploča

 

19.4.2017. Lokalni izbori 2017

Ured predsjednika suda
Su-107/17
Zagreb, 19. travnja 2017. godine 

 

RASPORED DEŽURSTVA

Lokalni izbori 2017. godine – Potvrde iz kaznene
evidencije 

 

- 20. travnja 2017. godine od 8,00 do 16,00 sati
- 21. travnja 2017. godine od 8,00 do 16,00 sati
- 22. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 23. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 24. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 25. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 26. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 27. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 28. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 29. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 30. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 01. svibnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 02. svibnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 03. svibnja 2017. godine od 08,00 do 20,00 sati
- 04. svibnja 2017. godine od 08,00 do 24,00 sata 

 

Za sve telefonske upite vezano uz izdavanje potvrda iz kaznene evidencije u postupku Lokalnih izbora 2017. godine, molimo koristite broj telefona 01/3477-230 i 01/3477-330, i to isključivo u vrijeme dežurstva.

 

Predsjednik suda
Vinko Mioč  

 

Upute o podnošenju zahtjeva (plakat)

Detaljne upute o izdavanju potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja na lokalnim izborima

Korisničke upute e-Građani aplikacije za elektronsko izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije

Obrazac VIIa

Primjerak punomoći

 

Raspored dežurstva Općinski kazneni sud u Zagrebu

 

 

14.04.2017. Skraćeno radno vrijeme

 

U petak, 14. travnja 2017. godine radno vrijeme za stranke je do 13 sati.

 

 

27.10.2016. JAVNI POZIV - DAN OTVORENIH VRATA

 

JAVNI POZIV

 

Obilježavajući Europski dan pravosuđa 25. listopada, ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije pozivamo sve zainteresirane na Dan otvorenih vrata u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, koji će se održati dana:

 

03. studenog 2016. godine od 12,00 do 14,30 sati

 

Toga dana posjetitelji će biti u mogućnosti razgledati Općinski kazneni sud u Zagrebu te se upoznati s organizacijom i djelokrugom rada toga Suda, rad u sustavu e-spisa, postavljati pitanja koja ih zanimaju vezano za rad Suda.

Pozivaju se predstavnici svih medija da navedenog dana u vremenu 12,00 - 14,30 sati pristupe u Općinski kazneni sud u Zagrebu radi upoznavanja s ciljem manifestacije i omogućavanja razgledavanja Suda i postavljanja pitanja.


NAPOMENA:
Pozivaju se zainteresirani da na Sud dođu najmanje pola sata prije radi obavljanja redovne kontrole na ulazu u Sud te da sa sobom imaju neki identifikacijski dokument.

Zainteresirane koji planiraju grupni posjet molimo da unaprijed najave svoj dolazak na e-mail: uredpredsjednika.kazneni@oszg.pravosudje.hr

 

U Zagrebu, 27. listopada 2016. godine

 

Predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
                               Vinko Mioč
 

 RASPORED DEŽURSTVA - Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 
Ured predsjednika suda
Su-211/2016
Zagreb, 31. srpnja 2016. godine


RASPORED DEŽURSTVA

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2016. godine – Potvrde iz kaznene
evidencije- 31. srpnja 2016. godine do 08. kolovoza 2016. godine od 10,00 do 16,00 sati

- 09. kolovoza 2016. godine do 12. kolovoza 2016. godine od 8,30 do 20,00 sati

- 13. kolovoza 2016. godine od 8,30 do 24,00 sata


Navedeni vremenski periodi uključuju i dane vikenda.

Za sve telefonske upite vezano uz izdavanje potvrda iz kaznene evidencije u postupku izbora zastupnika u Hrvatski sabor, molimo koristite broj telefona 01/3477-230, i to isključivo u vrijeme dežurstva.


Predsjednik suda
Vinko Mioč
29.07.2016. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2016 godine - potvrde iz kaznene evidencije

 

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor

 

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv fizičke osobe koja podnosi zahtjev ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) nije valjano uvjerenje u svrhu kandidiranja na izborima za Hrvatski sabor.


Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 105/15) uređen je postupak provjere osuđivanosti kandidata za zastupnike u Hrvatski sabor sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj: 66/15-pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.).

 

Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na način:

 

1. Zahtjev se podnosi u sjedištu bilo kojeg općinskog suda, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Adrese sjedišta općinskih sudova mogu se pronaći na poveznici: https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412


2. Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15) propisano je da se zahtjev podnosi na Obrascu VI.a.
Obrazac zahtjeva dostupan je u sjedištu općinskog suda, a podnositelj zahtjeva može Obrazac ispisati i s web stranice Narodnih novina, Službeni dio, Narodne novine broj: 106/2015 gdje je objavljena Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji.


3. Nakon podnošenja zahtjeva ovlašteni službenik općinskog suda neposrednim uvidom u kaznenu evidenciju vrši provjeru nalazi li se podnositelj zahtjeva u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa.


4. Ukoliko se provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, službenik suda će o tome izdati potvrdu podnositelju zahtjeva na Obrascu VI.b, propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji.


5. Potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji prilaže se uz kandidacijsku listu sukladno Obvezatnoj uputi Državnog izbornog povjerenstva.


6. Ukoliko ovlašteni službenik suda provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji neće izdati potvrdu već će zatražiti dodatnu suglasnost podnositelja zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije.
Suglasnost se daje na Obrascu VI.a.
Ukoliko podnositelj zahtjeva na pristane na daljnju provjeru, sud neće zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.

 
7. Ako je podnositelj zahtjeva dao suglasnost i time pristao na daljnju provjeru, ovlašteni službenik suda će bez odgode, elektroničkim putem, zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja dostaviti Ministarstvu pravosuđa.


8. Ministarstvo pravosuđa posebno uvjerenje izdaje odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva te ga prosljeđuje općinskom sudu koji ga uručuje podnositelju zahtjeva.


9. Podnositelju zahtjeva se izdaje isključivo posebno uvjerenje koje je pristiglo putem fax-a, s potpisom službenika Ministarstva pravosuđa i pečatom Ministarstva pravosuđa.


10. Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih pristojbi i upravnih naknada. 

 

 

Obrazac za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije


Potvrda o podacima iz kaznene evidencije

07.10.2015. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2015.g. - potvrde iz kaznene evidencije

 

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor


Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 105/15) uređen je postupak provjere osuđivanosti kandidata za zastupnike u Hrvatski sabor sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.). 

 

Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na način: 


1. Zahtjev se podnosi u sjedištu bilo kojeg općinskog suda, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva. Adrese sjedišta općinskih sudova mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412 
2. Zahtjev se podnosi na Obrascu VI.a propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15). Obrazac zahtjeva dostupan je u sjedištu općinskog suda, a podnositelj zahtjeva može Obrazac ispisati i sa web stranice Narodnih novina.
3. Nakon podnošenja zahtjeva ovlašteni službenik općinskog suda neposrednim uvidom u kaznenu evidenciju vrši provjeru nalazi li se podnositelj zahtjeva u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa.
4. Ukoliko se provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, službenik suda će o tome izdati potvrdu podnositelju zahtjeva na Obrascu VIb propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15).
5. Potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji prilaže se uz kandidacijsku listu sukladno Obvezatnoj uputi Z III Državnog izbornog povjerenstva („Narodne novine“ 106/15).
6. Ukoliko ovlašteni službenik suda provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji neće izdati potvrdu već će zatražiti dodatnu suglasnost podnositelja zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije. Suglasnost se daje na Obrascu VI.a. Ukoliko podnositelj zahtjeva na pristane na daljnju provjeru, sud neće zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.
7. Ako je podnositelj zahtjeva dao suglasnost i time pristao na daljnju provjeru, ovlašteni službenik suda će bez odgode, elektroničkim putem, zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja dostaviti Ministarstvu pravosuđa.
8. Ministarstvo pravosuđa posebno uvjerenje izdaje odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva te ga prosljeđuje općinskom sudu koji ga uručuje podnositelju zahtjeva.
9. Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih pristojbi i upravnih naknada. 

 

Obrazac za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije

 

Potvrda o podacima iz kaznene evidencije

22.04.2015. OBAVIJEST STRANKAMA Uvjerenje o kaznenom postupku

 

Ured predsjednika suda
49 Su-1/15
U Zagrebu, 22. travnja 2015. godine 

 

 

OBAVIJEST STRANKAMA 

 

 

Sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj 128/14), od dana 22. travnja 2015. godine, uvjerenja o kaznenom postupku za fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području gradskih četvrti Grada Zagreba: Brezovica, Novi Zagreb – zapad i Novi Zagreb – istok, izdaje Općinski sud u Novom Zagrebu.

 

Predsjednik suda:

Vinko Mioč