Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
Administrativni referent - upisničar 25.10.2017.
Rješenje o prijemu 06.12.2017.
Poziv na testiranje 27.11.2017.
Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme 20.10.2017.
Rješenje o prijemu 28.11.2017.
Poziv na testiranje - sudski savjetnik 14.11.2017.
Poziv na testiranje - zapisničar 13.11.2017.
Obavijest uz javni natječaj 20.10.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 02.08.2017.
Rješenje o prijemu u državnu službu 18.09.2017.
Provjera - upute kandidatima 05.09.2017.
Lista kandidata - Zapisničar - 05.09.2017.
Lista kandidata - Upisničar - 05.09.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 19.07.2017.
Rješenje o prijemu u državnu službu 23.08.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i testiranja - Zapisničar,Upisničar - 02.08.2017.
Lista kandidata - Zapisničar - 02.08.2017.
Lista kandidata - Upisničar - 02.08.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 24.05.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i testiranja - Zapisničar - 12.06.2017.
Lista kandidata 12.06.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i testiranja - Upisničar - 12.06.2017.
Lista kandidata 12.06.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar 10.04.2017.
Lista kandidata 25.04.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 25.04.2017.
Administrativni referent - sudski zapisničar 04.01.2017.
Lista kandidata 10.2.2017.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 10.2.2017.
Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja od 02. svibnja 2017. godine.
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2014. godinu
Izjava sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11,83/13 i 143/13)
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Rješenje o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Odluke
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Procedura o zaprimanju računa
Financijski izvještaji
Procedura stvaranja ugovornih obaveza
e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

19.4.2017. Lokalni izbori 2017

Ured predsjednika suda
Su-107/17
Zagreb, 19. travnja 2017. godine 

 

RASPORED DEŽURSTVA

Lokalni izbori 2017. godine – Potvrde iz kaznene
evidencije 

 

- 20. travnja 2017. godine od 8,00 do 16,00 sati
- 21. travnja 2017. godine od 8,00 do 16,00 sati
- 22. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 23. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 24. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 25. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 26. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 27. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 28. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 29. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 30. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 01. svibnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati
- 02. svibnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati
- 03. svibnja 2017. godine od 08,00 do 20,00 sati
- 04. svibnja 2017. godine od 08,00 do 24,00 sata 

 

Za sve telefonske upite vezano uz izdavanje potvrda iz kaznene evidencije u postupku Lokalnih izbora 2017. godine, molimo koristite broj telefona 01/3477-230 i 01/3477-330, i to isključivo u vrijeme dežurstva.

 

Predsjednik suda
Vinko Mioč  

 

Upute o podnošenju zahtjeva (plakat)

Detaljne upute o izdavanju potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja na lokalnim izborima

Korisničke upute e-Građani aplikacije za elektronsko izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije

Obrazac VIIa

Primjerak punomoći

 

Raspored dežurstva Općinski kazneni sud u Zagrebu

 

 

14.04.2017. Skraćeno radno vrijeme

 

U petak, 14. travnja 2017. godine radno vrijeme za stranke je do 13 sati.

 

 

27.10.2016. JAVNI POZIV - DAN OTVORENIH VRATA

 

JAVNI POZIV

 

Obilježavajući Europski dan pravosuđa 25. listopada, ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije pozivamo sve zainteresirane na Dan otvorenih vrata u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, koji će se održati dana:

 

03. studenog 2016. godine od 12,00 do 14,30 sati

 

Toga dana posjetitelji će biti u mogućnosti razgledati Općinski kazneni sud u Zagrebu te se upoznati s organizacijom i djelokrugom rada toga Suda, rad u sustavu e-spisa, postavljati pitanja koja ih zanimaju vezano za rad Suda.

Pozivaju se predstavnici svih medija da navedenog dana u vremenu 12,00 - 14,30 sati pristupe u Općinski kazneni sud u Zagrebu radi upoznavanja s ciljem manifestacije i omogućavanja razgledavanja Suda i postavljanja pitanja.


NAPOMENA:
Pozivaju se zainteresirani da na Sud dođu najmanje pola sata prije radi obavljanja redovne kontrole na ulazu u Sud te da sa sobom imaju neki identifikacijski dokument.

Zainteresirane koji planiraju grupni posjet molimo da unaprijed najave svoj dolazak na e-mail: uredpredsjednika.kazneni@oszg.pravosudje.hr

 

U Zagrebu, 27. listopada 2016. godine

 

Predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
                               Vinko Mioč
 

 RASPORED DEŽURSTVA - Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 
Ured predsjednika suda
Su-211/2016
Zagreb, 31. srpnja 2016. godine


RASPORED DEŽURSTVA

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2016. godine – Potvrde iz kaznene
evidencije- 31. srpnja 2016. godine do 08. kolovoza 2016. godine od 10,00 do 16,00 sati

- 09. kolovoza 2016. godine do 12. kolovoza 2016. godine od 8,30 do 20,00 sati

- 13. kolovoza 2016. godine od 8,30 do 24,00 sata


Navedeni vremenski periodi uključuju i dane vikenda.

Za sve telefonske upite vezano uz izdavanje potvrda iz kaznene evidencije u postupku izbora zastupnika u Hrvatski sabor, molimo koristite broj telefona 01/3477-230, i to isključivo u vrijeme dežurstva.


Predsjednik suda
Vinko Mioč
29.07.2016. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2016 godine - potvrde iz kaznene evidencije

 

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor

 

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv fizičke osobe koja podnosi zahtjev ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) nije valjano uvjerenje u svrhu kandidiranja na izborima za Hrvatski sabor.


Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 105/15) uređen je postupak provjere osuđivanosti kandidata za zastupnike u Hrvatski sabor sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj: 66/15-pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.).

 

Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na način:

 

1. Zahtjev se podnosi u sjedištu bilo kojeg općinskog suda, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Adrese sjedišta općinskih sudova mogu se pronaći na poveznici: https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412


2. Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15) propisano je da se zahtjev podnosi na Obrascu VI.a.
Obrazac zahtjeva dostupan je u sjedištu općinskog suda, a podnositelj zahtjeva može Obrazac ispisati i s web stranice Narodnih novina, Službeni dio, Narodne novine broj: 106/2015 gdje je objavljena Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji.


3. Nakon podnošenja zahtjeva ovlašteni službenik općinskog suda neposrednim uvidom u kaznenu evidenciju vrši provjeru nalazi li se podnositelj zahtjeva u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa.


4. Ukoliko se provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, službenik suda će o tome izdati potvrdu podnositelju zahtjeva na Obrascu VI.b, propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji.


5. Potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji prilaže se uz kandidacijsku listu sukladno Obvezatnoj uputi Državnog izbornog povjerenstva.


6. Ukoliko ovlašteni službenik suda provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji neće izdati potvrdu već će zatražiti dodatnu suglasnost podnositelja zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije.
Suglasnost se daje na Obrascu VI.a.
Ukoliko podnositelj zahtjeva na pristane na daljnju provjeru, sud neće zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.

 
7. Ako je podnositelj zahtjeva dao suglasnost i time pristao na daljnju provjeru, ovlašteni službenik suda će bez odgode, elektroničkim putem, zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja dostaviti Ministarstvu pravosuđa.


8. Ministarstvo pravosuđa posebno uvjerenje izdaje odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva te ga prosljeđuje općinskom sudu koji ga uručuje podnositelju zahtjeva.


9. Podnositelju zahtjeva se izdaje isključivo posebno uvjerenje koje je pristiglo putem fax-a, s potpisom službenika Ministarstva pravosuđa i pečatom Ministarstva pravosuđa.


10. Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih pristojbi i upravnih naknada. 

 

 

Obrazac za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije


Potvrda o podacima iz kaznene evidencije

07.10.2015. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2015.g. - potvrde iz kaznene evidencije

 

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor


Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 105/15) uređen je postupak provjere osuđivanosti kandidata za zastupnike u Hrvatski sabor sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.). 

 

Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na način: 


1. Zahtjev se podnosi u sjedištu bilo kojeg općinskog suda, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva. Adrese sjedišta općinskih sudova mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412 
2. Zahtjev se podnosi na Obrascu VI.a propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15). Obrazac zahtjeva dostupan je u sjedištu općinskog suda, a podnositelj zahtjeva može Obrazac ispisati i sa web stranice Narodnih novina.
3. Nakon podnošenja zahtjeva ovlašteni službenik općinskog suda neposrednim uvidom u kaznenu evidenciju vrši provjeru nalazi li se podnositelj zahtjeva u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa.
4. Ukoliko se provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, službenik suda će o tome izdati potvrdu podnositelju zahtjeva na Obrascu VIb propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15).
5. Potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji prilaže se uz kandidacijsku listu sukladno Obvezatnoj uputi Z III Državnog izbornog povjerenstva („Narodne novine“ 106/15).
6. Ukoliko ovlašteni službenik suda provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji neće izdati potvrdu već će zatražiti dodatnu suglasnost podnositelja zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije. Suglasnost se daje na Obrascu VI.a. Ukoliko podnositelj zahtjeva na pristane na daljnju provjeru, sud neće zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.
7. Ako je podnositelj zahtjeva dao suglasnost i time pristao na daljnju provjeru, ovlašteni službenik suda će bez odgode, elektroničkim putem, zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja dostaviti Ministarstvu pravosuđa.
8. Ministarstvo pravosuđa posebno uvjerenje izdaje odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva te ga prosljeđuje općinskom sudu koji ga uručuje podnositelju zahtjeva.
9. Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih pristojbi i upravnih naknada. 

 

Obrazac za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije

 

Potvrda o podacima iz kaznene evidencije

22.04.2015. OBAVIJEST STRANKAMA Uvjerenje o kaznenom postupku

 

Ured predsjednika suda
49 Su-1/15
U Zagrebu, 22. travnja 2015. godine 

 

 

OBAVIJEST STRANKAMA 

 

 

Sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj 128/14), od dana 22. travnja 2015. godine, uvjerenja o kaznenom postupku za fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području gradskih četvrti Grada Zagreba: Brezovica, Novi Zagreb – zapad i Novi Zagreb – istok, izdaje Općinski sud u Novom Zagrebu.

 

Predsjednik suda:

Vinko Mioč

 

8.7.2014. Priopćenje za javnost

 

Županijski sud u Zagrebu je dana 03. lipnja 2014. godine presudom odbio žalbu državnog odvjetnika te potvrdio oslobađajuću presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od dana 03. prosinca 2013. godine u kaznenom predmetu koji se povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu vodio protiv optuženog Zdravka Mamića zbog kaznenog djela protiv javnog reda - javno poticanje na nasilje i mržnju iz članka 325 stavak 1 Kaznenog zakona.

 

Glasnogovornica suda
Iva Gradiški Lovreček

9.4.2014. Priopćenje za javnost

 

U vezi niza medijskih izjava, novinskih napisa, te napisa na web portalima o nepravomoćnoj presudi u predmetu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj K-92/2013. od dana 25. ožujka 2014., privatnog tužitelja Poliklinike MEDIKOL protiv okrivljene Slavice Lukić, a u cilju točnog informiranja javnosti dajemo slijedeće priopćenje.

Budući se u izjavama i napisima špekuliralo o tome što je predmet postupka, u nastavku priopćenja navodimo, bez skraćivanja, činjenični opis, zakonski opis i pravnu kvalifikaciju privatne tužbe kojom privatni tužitelj okrivljenici stavlja na teret da je:

„- u cilju sramoćenja privatnog tužitelja putem tiska, kao autorica članka objavljenog dana 21. veljače 2013.g. u dnevnim novinama „Jutarnji list“, broj 5239, na str. 10. i 11., naslova BITKA PRIVATNIKA ZA UNOSNE UGOVORE S HZZO-om Država će Medikolu dati 116 milijuna kuna da ne bi bankrotirao?, htijući prikazati Polikliniku „Medikol“ nedovoljno stručnom medicinskom ustanovom, iznijela navod: „U liječničkim krugovima ističu da je Magdalena, za razliku od Medikola, stabilna, sređena i visokostručna ustanova u kojoj bolesnici mogu računati na vrhunsku liječničku skrb“, nanijevši takvim tvrdnjama štetu ugledu „Medikola“,

- d a k l e , za drugoga iznijela i pronijela nešto neistinito što može škoditi njezinoj časti i ugledu,

- čime je počinila kazneno djelo protiv časti i ugleda – sramoćenjem – opisano po članku 148. st. 1. i 2., a kažnjivo po članku 148. stavak 2. Kaznenog zakona.“

Nadamo se, da će i putem ovog priopćenja, a nakon što je rasprava bila javna i presuda javno objavljena, javnost biti u cijelosti i točno informirana s predmetom postupka, te će se na taj način izbjeći špekulacije o predmetu rasprave, odnosno koji navodi su bili predmetom sudskog postupka.
 

Glasnogovornik suda
Dražen Kevrić

20.01.2014. Presuda Zdravko Mamić

 

Dana 20. siječnja 2014. objavljena je nepravomoćna presuda u predmetu privatnog tužitelja Ivice Crnića protiv optuženog Zdravka Mamića, zbog počinjenja kaznenog djela protiv časti i ugleda - klevete. Optuženik je proglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 350 dnevnih iznosa, a što sveukupno iznosi 128.310,00 kuna. Optuženik je novčanu kaznu dužan platiti u roku od 2 mjeseca od dana pravomoćnosti presude, a ako novčana kazna ne bude plaćena u cijelosti ili djelomično u navedenom roku, uz uvjet da ne postoje okolnosti iz članka 42. stavak 7. KZ/11, ista će se naplatiti prisilno putem ovlaštene institucije. Ukoliko se novčana kazna ne može prisilno naplatiti u roku od tri mjeseca, sud će uz pristanak optuženika donijeti odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, a ako optuženik ne pristane na rad za opće dobro ili ga ne izvrši, novčana kazna, odnosno rad za opće dobro se zamjenjuje kaznom zatvora. Optuženik je također dužan podmiriti trošak kaznenog postupka na ime paušala, te trošak privatnog tužitelja, a o čemu će biti doneseno posebno rješenje. Presuda je nepravomoćna, te stranke protiv presude imaju pravo podnijeti žalbu.

 

Glasnogovornik suda
Dražen Kevrić