Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas – 15 sudskih savjetnika na određeno vrijeme
Ponovni poziv na intervju
Rješenje o obustavi od 25. travnja 2016
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Poziv na testiranje - sudski savjetnik
Poziv na testiranje - viši sudski savjetnik
Poziv na intervju-viši sudski savjetnik i sudski savjetnik
Poziv na testiranje- sudski ovršitelj
Poziv na intervju-računovodstveni referent i sudski ovršitelj
Poziv na tesiranje - adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje - adm.ref. - sudski zapisničar
Poziv na intervju - adm. ref. sudski zapisničar
Poziv na testiranje - adm. ref. - upisničar
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničar
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Poziv na testiranje-sudski savjetnik
Poziv na intervju-sudski savjetnik
Poziv na testiranje-adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje-adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na intervju-adm.ref.- sudski zapisničar
Poziv na testiranje-adm.ref.-upisničar
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničar
Poziv na testiranje-zemljišnoknjižni referent
Poziv na intervju-zemljišnoknjižni referent
Oglas za prijam u državnu službu-zemljišnoknjižni referent (8 izvršitelja)
Poziv na testiranje-zemljišnoknjižni referent
Poziv na intervju- zemljišnoknjižni referent
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Poziv na testiranje-sudski savjetnik
Poziv na intervju-sudski savjetnik
Poziv na testiranje-ekonom
Poziv na intervju-ekonom
Poziv na testiranje-rač.ref.-financijski knjigovođa
Poziv na intervju-rač.ref.-financijski knigovođa
Poziv na testiranje-adm.ref.-upisničar
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničar
Oglas za prijam u državnu službu-sudski savjetnik (5 izvršitelja)
Poziv na testiranje-sudski savjetnici
Poziv na intervju-sudski savjetnici
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju - administrativni referent - UPISNIČAR
Poziv na testiranje-administrativni referent -ZAPISNIČAR
Poziv na intervju - informatički referent
Priopćenja glasnogovornika
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Općinski građanski sud u ZagrebuPRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nakon što je Općinski građanski sud u Zagrebu u predmetu broj P Ob-1083/15 koji se vodi u pravnoj stvari tužitelja M.P. protiv tužene S.K. radi izmjene odluke s kojim roditeljem će dijete živjeti i susretima i druženjima, donio privremenu mjeru kojim je odlučeno da dijete jednako vremena provodi s ocem i s majkom, medijski prostor je iskorišten kako bi se obezvrijedio i omalovažio rad sutkinje Verice Nikić, nakon pune 43 godine njezinog besprijekornog radnog staža, kao i da se izvrši neprimjeren i nedopušten pritisak na rad sutkinje, kao i Županijskog suda, s obzirom je po izrečenoj mjeri u tijeku žalbeni postupak. Sudac u postupku utvrđuje činjenice, provodi dokaze i primjenjuje pravo vodeći se pri tome, prije i iznad svega najboljim interesom djeteta o kojem u konkretnom slučaju odlučuje. U tom radu sudac ima pomoć i drugih stručnjaka - socijalnih radnika, psihologa i sudskih vještaka. Odluka se donosi na temelju savjesne i brižljive ocjene svih provedenih dokaza. Odluku sudac ne donosi zato što je netko majka djeteta, a netko otac, niti zato da dobije naklonost roditelja kojem su mediji dostupni, niti javnosti, niti politike, udruga, niti zato da se na brzinu riješi predmeta. Sudac donosi odluku zato što se roditelji nisu znali, mogli ili htjeli dogovoriti, a često i zato što jedan ili oba roditelja ne prepoznaju potrebe djeteta i stavljaju svoje osobne interese ispred interesa svoga djeteta. Protiv svake odluke suda, stranka ima pravo korištenja pravnih lijekova. Odluke suda prvog stupnja preispituju se u žalbenom postupku pred Županijskom sudom, a ne na ulici i medijima. Nedopustivo je i protivno odredbama Obiteljskog zakona i Konvencije o pravima djeteta, iznošenje osobnih podataka djeteta, narušavanje djetetova prava na privatnost i djetetova prava na oba roditelja. Roditelj koji smatra da drugi roditelj nema roditeljske kapacitete, da šteti djetetu ili na neki drugi način krši djetetova prava, te tvrdnje treba dokazivati u sudskom postupku, prije svega odazivanjem na pozive suda, davanjem iskaza pred sudom, davanjem prioriteta svom sudjelovanju u sudskom postupku u odnosu na svoje druge aktivnosti, a ne u medijima i na ulici. Komentiranje sudskog postupka koji je u tijeku i u kojem se odlučuje o životu jednog djeteta, davanje mogućnosti jednom roditelju da o drugom iznosi uvredljive tvrdnje za vrijeme trajanja sudskog postupka, obezvređivanje odluke o kojoj Županijski sud tek treba završno odlučiti, stvaranje atmosfere linča, huškanje javnosti , omalovažavanje rada suca čija odluka se jednom roditelju ne sviđa i kršenje osnovnih prava djeteta je nedopustivo. Valja javnost upoznati sa činjenicom da je privremena mjera donijeta 26. travnja 2017., a medijska kampanja je pokrenuta točno u vrijeme kada je prednet po žalbi upućen Županijskom sudu jako bi se na taj sud izvršio pritisak. Suci rade i radit će svoj posao, štit će prava i interese djece i svake stranke u postupku, svakog roditelja, bila to majka ili otac. Sud tako postupa i postupat će i dalje, pa i u slučaju kada te stranke nastoje opstruirati rad suda neprimjerenim pritiscima, šteteći na taj način prije svih, vlastitoj djeci.

Općinski građanski sud u Zagrebu

Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine Općinskom građanskom sudu u Zagrebu se kao stalna služba pripaja Općinski sud u Sesvetama sa svojim dosadašnjim stalnim službama, te nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
 
Zagrebačka 22, Sesvete
 
Zagrebačka 22, Dugo Selo
 
Vatrogasna 1a, Sveti Ivan ZelinaOglas i odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Donja Zelina