Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas – 15 sudskih savjetnika na određeno vrijeme
Ponovni poziv na intervju
Javni natječaj - sudski savjetnik - 3 izvrištelja/ice
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Javni natječaj-11 adm ref-sud zapisn., 3 sudska ref-zk, 2 rač ref-financ knjig. na neodr.vr.
Poziv na testiranje- sudski zapisničari
Poziv na daktilografsko testiranje - sudski zapisničari
Poziv na intervju - sudski zapisničari
Poziv na testiranje - računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Poziv na intervju - računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Javni natječaj – čistačica-4 izvršitelja na neodređeno vrijeme
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto sudski referent-zemljišnoknjižni-13 izvršitelja
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Oglas za prijam u državnu službu- 5 sud. savj., 10 adm.ref.- sud. zapisn. i 7 adm.ref.- upisn.
Poziv na daktilografsko testiranje - sudski zapisničari
Poziv na testiranje - sudski upisničari
Rješenje o obustavi postupka poslovni broj 7Su-189/15 od 25.4.2016.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Priopćenja glasnogovornika
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Bagatelna nabava
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Općinski građanski sud u Zagrebu


Obavijest o uredovanju i izmjenama radnog vremena za zemljišnoknjižne odjele Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Stalne službe u Sesvetama, Dugom Selu i Svetom Ivanu Zelini.

 

 
Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine Općinskom građanskom sudu u Zagrebu se kao stalna služba pripaja Općinski sud u Sesvetama sa svojim dosadašnjim stalnim službama, te nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
 
Zagrebačka 22, Sesvete
 
Zagrebačka 22, Dugo Selo
 
Vatrogasna 1a, Sveti Ivan Zelina