Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas – 15 sudskih savjetnika na određeno vrijeme
Ponovni poziv na intervju
Javni natječaj - sudski savjetnik - 3 izvrištelja/ice
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Javni natječaj-11 adm ref-sud zapisn., 3 sudska ref-zk, 2 rač ref-financ knjig. na neodr.vr.
Poziv na testiranje- sudski zapisničari
Poziv na daktilografsko testiranje - sudski zapisničari
Poziv na intervju - sudski zapisničari
Poziv na testiranje - računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Poziv na intervju - računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Odluka o djelomičnoj obustavi broj: 7Su-2788/15 od 8. srpnja 2016.g.
Oglas za prijam na radno mjesto sudski referent-zemljišnoknjižni-13 izvršitelja
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Oglas za prijam u državnu službu- 5 sud. savj., 10 adm.ref.- sud. zapisn. i 7 adm.ref.- upisn.
Poziv na daktilografsko testiranje - sudski zapisničari
Poziv na intervju - sudski zapisničari
Poziv na testiranje - sudski upisničari
Poziv na intervju - adm.ref.-upisničari
Poziv na testiranje - sudski savjetnici
Sudski savjetnici - poziv na intervju
Rješenje o obustavi od 25. travnja 2016
Oglas za prijam u drž.službu 2 sudska savj.,3 adm.ref. upisničara i 3 adm.ref.zapisn. na odr. vrij.
Poziv na testiranje-adm.ref-upisničar
Poziv na intervju-adm ref. upisničari
Poziv na testiranje-adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na intervju-adm ref. zapisničari
Poziv na testiranje - sudski savjetnik
Poziv na intervju- sudski savjetnik
Javni natječaj - 7 sudskih savjetnika na neodređeno
Obavijest kandidatima za testiranje – 7 sudskih savjetnika na neodređeno
Obavijest kandidatima za razgovor - 7 sudskih savjetnika
Oglas-3 sudska savjetnika na određeno vrijeme
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju - administrativni referent - UPISNIČAR
Poziv na testiranje-administrativni referent -ZAPISNIČAR
Poziv na intervju - informatički referent
Priopćenja glasnogovornika
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Bagatelna nabava
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Općinski građanski sud u Zagrebu

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv fizičke osobe koja podnosi zahtjev ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) nije valjano uvjerenje u svrhu kandidiranja na izborima za Hrvatski sabor.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 105/15) uređen je postupak provjere osuđivanosti kandidata za zastupnike u Hrvatski sabor sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj: 66/15-pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.). Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na način:

1. Zahtjev se podnosi u sjedištu bilo kojeg općinskog suda, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva. Adrese sjedišta općinskih sudova mogu se pronaći na poveznici:

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/64122. Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15) propisano je da se zahtjev podnosi na Obrascu VI.a. Obrazac zahtjeva dostupan je u sjedištu općinskog suda, a podnositelj zahtjeva može Obrazac ispisati i s web stranice Narodnih novina, Službeni dio, Narodne novine broj: 106/2015 gdje je objavljena Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji.

3. Nakon podnošenja zahtjeva ovlašteni službenik općinskog suda neposrednim uvidom u kaznenu evidenciju vrši provjeru nalazi li se podnositelj zahtjeva u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa.

4. Ukoliko se provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, službenik suda će o tome izdati potvrdu podnositelju zahtjeva na Obrascu VIb, propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji.

5. Potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji prilaže se uz kandidacijsku listu sukladno Obvezatnoj uputi Državnog izbornog povjerenstva.

6. Ukoliko ovlašteni službenik suda provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji neće izdati potvrdu već će zatražiti dodatnu suglasnost podnositelja zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije. Suglasnost se daje na Obrascu VI.a. Ukoliko podnositelj zahtjeva na pristane na daljnju provjeru, sud neće zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.

7. Ako je podnositelj zahtjeva dao suglasnost i time pristao na daljnju provjeru, ovlašteni službenik suda će bez odgode, elektroničkim putem, zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja dostaviti Ministarstvu pravosuđa.

8. Ministarstvo pravosuđa posebno uvjerenje izdaje odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva te ga prosljeđuje općinskom sudu koji ga uručuje podnositelju zahtjeva.

9. Podnositelju zahtjeva se izdaje isključivo posebno uvjerenje koje je pristiglo putem fax-a, s potpisom službenika Ministarstva pravosuđa i pečatom Ministarstva pravosuđa.

10. Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih pristojbi i upravnih naknada.

RADNO VRIJEME ZA IZDAVANJE POTVRDA:

31. srpnja te 1. - 8. kolovoza 2016. od 10,00 do 16,00 sati
9. - 12. kolovoza 2016. od 8,30 do 20,00 sati
13. kolovoza 2016. Od 8,30 do 24,00 sati


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE


POTVRDA O PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE
 
VAŽNO: IZMIJENJENO RADNO VRIJEME ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA


U razdoblju od 13. lipnja 2016. do 31. kolovoza 2016. na Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu

- stranke će se primati od 8.00-12.15 sati,
- odvjetnici, javni bilježnici i ostali od 13.00 do 15.00 sati,
- šalteri će raditi samo u prvoj smjeni,
- neće biti redovnih primanja odvjetnika srijedom od strane predsjednice i zamjenice predsjednice odjela


Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine Općinskom građanskom sudu u Zagrebu se kao stalna služba pripaja Općinski sud u Sesvetama sa svojim dosadašnjim stalnim službama, te nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
 
Zagrebačka 22, Sesvete
 
Zagrebačka 22, Dugo Selo
 
Vatrogasna 1a, Sveti Ivan Zelina