Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Poziv na testiranje-sudski savjetnik
Poziv na intervju-sudski savjetnik
Poziv na testiranje-adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje-adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na intervju-adm.ref.- sudski zapisničar
Poziv na testiranje-adm.ref.-upisničar
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničar
Poziv na testiranje-zemljišnoknjižni referent
Poziv na intervju-zemljišnoknjižni referent
Oglas za prijam u državnu službu-sudski savjetnik (5 izvršitelja)
Poziv na testiranje-sudski savjetnici
Poziv na intervju-sudski savjetnici
Oglas za prijam u državnu službu-9 sud.savjetnika,6 zk referenata,11sud. zapisničara i 9 upisničara
Poziv na testiranje-sudski savjetnici
Poziv na intervju-sudski savjetnici
Rješenje o prijamu u državnu službu - sudski savjetnik
Poziv na testiranje-sudski zapisničari
Poziv na intervju-sudski zapisničari
Rješenje o prijamu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar
Poziv na testiranje-adm. referenti-upisničari
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničari
Rješenje o prijamu u državnu službu-adm.ref.-upisničar
Poziv na testiranje-zemljišnoknjižni referenti
Poziv na intervju-zemljišnoknjižni referenti
Rješenje o prijamu u državnu službu-zemljišnoknjižni referenti
Rješenje od 30.10.2017.
Javni natječaj za prijam u radni odnos-2 čistačice
Poziv na razgovor s Komisijom-čistačice
Odluka o obustavi javnog natječaja
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Pravni izvori za testiranje kandidata
Poziv na testiranje-zemljišnoknjižni referenti
Poziv na intervju-zemljišnoknjižni referenti
Poziv na testiranje-sudski savjetnik
Poziv na intervju-sudski savjetnik
Poziv na testiranje-adm.ref.-sudski zapisničari
Poziv na daktilografsko testiranje-adm.ref.-sudski zapisničari
Poziv na intervju-adm.ref.-sudski zapisničari
Poziv na testiranje-adm.ref.-upisničari
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničari
Oglas za prijam u državnu službu - adm.ref.-sudski zapisničar (6 izvršitelja)
Poziv na daktilografsko testiranje-adm.ref.-sudski zapisničari
Javni natječaj za prijam u radni odnos-2 čistačice
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Općinski građanski sud u ZagrebuObavijest o usklađivanju zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka za dio zemljišne knjige katastarske općine Grad Zagreb i katastarske općine Centar

Na temelju odluke Ministarstva pravosuđa o obnovi zemljišnih knjiga za k.o. Centar i k.o. Trešnjevku, Klasa: 932-01/05-01/46, Ur.br.: 514-03-01/-04-2, započeo je postupak usklađivanja podataka zemljišnih knjiga i katastarskog operata za dio katastarske općine Grad Zagreb (po staroj izmjeri) i katastarske općine Centar (po novoj izmjeri).
U navedenom postupku, po službenoj dužnosti, glede nekretnina o kojima su podaci zemljišne knjige istovjetni podacima evidentiranim u katastarskom operatu, mijenjat će se broj katastarske čestice i uloška te naziv katastarske općine, a odluka o promjeni navedenih podataka objavit će se na e-oglasnoj ploči Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižnog odjela i na mrežnim stranicama Općinskog građanskog suda i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

 Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine Općinskom građanskom sudu u Zagrebu se kao stalna služba pripaja Općinski sud u Sesvetama sa svojim dosadašnjim stalnim službama, te nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
 
Zagrebačka 22, Sesvete
 
Zagrebačka 22, Dugo Selo
 
Vatrogasna 1a, Sveti Ivan ZelinaOglas i odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Donja Zelina