Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Služba za mirenje
Sudska pisarnica
Zemljišnoknjižni odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Služba za mirenje
Zemljišnoknjižni odjel
Postupak mirenja
e-Spis
Statistički podaci
Statistika ukupno neriješenih predmeta
Statistika neriješenih predmeta po odjelima
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam na radno mjesto - sudski savjetnik - 2 izvršitelja
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto - Sudski savjetnik – 7 izvršitelja/ica
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Javni natječaj- računovodstveni referent-financijski knjigovođa-1 izvršitelj/ica
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto - administrativni referent - upisničar - 5 izvršitelja/ica
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Javni natječaj - vozač-dostavljač - 1 izvršitelj/ica
Poziv na testiranje
Poziv na razgovor s komisijom
Javni natječaj - čistačica - 2 izvršitelja/ice
Poziv na razgovor s komisijom
Oglas za prijam na radno mjesto- 1 viši sudski referent-zemljišnoknjižni, 1 sudski zapisničar
Poziv na testiranje - 1 ZK referent
Poziv na testiranje - 1 sudski zapisničar
Javni natječaj-administrativni referent-sudski zapisničar-1 izvršitelj/ica
Javni natječaj-viši sudski referent-zemljišnoknjižni-1 izvršitelj/ica
Javni natječaj-administrativni referent-upisničar-4 izvršitelja/ice
Poziv na testiranje
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma na stručno osposobljavanje
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Korisni linkovi
Javna nabava
Izjava sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Procedure
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
WEB - Informiranje


 

VAŽNA OBAVIJEST:

Prelaskom suda na eSpis sustav, aplikacije web informiranja se
prestaju koristiti, a s obzirom da su podaci o kretanju

predmeta dostupni u realnom vremenu na adresi:


http://e-predmet.pravosudje.hr/

 

 

Web adrese aplikacija su:


za informacije o kretanju parničnih i izvanparničnih spisa:

 

http://informacije.zg-opcinskisud.hr/


za informacije o kretanju ovršnih spisa:

http://informacijeovrha.zg-opcinskisud.hr/Napomena: Aplikaciju mogu koristiti samo odvjetnici kojima je dodijeljen jedistveni broj za autorizaciju! 

 

Upute za korištenje aplikacije informacije o kretanju spisa možete pronaći
ovdje.