Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Poziv na testiranje-sudski savjetnik
Poziv na intervju-sudski savjetnik
Poziv na testiranje-adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje-adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na intervju-adm.ref.- sudski zapisničar
Poziv na testiranje-adm.ref.-upisničar
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničar
Poziv na testiranje-zemljišnoknjižni referent
Poziv na intervju-zemljišnoknjižni referent
Oglas za prijam u državnu službu-sudski savjetnik (5 izvršitelja)
Poziv na testiranje-sudski savjetnici
Poziv na intervju-sudski savjetnici
Oglas za prijam u državnu službu-9 sud.savjetnika,6 zk referenata,11sud. zapisničara i 9 upisničara
Poziv na testiranje-sudski savjetnici
Poziv na intervju-sudski savjetnici
Rješenje o prijamu u državnu službu - sudski savjetnik
Poziv na testiranje-sudski zapisničari
Poziv na intervju-sudski zapisničari
Rješenje o prijamu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar
Poziv na testiranje-adm. referenti-upisničari
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničari
Poziv na testiranje-zemljišnoknjižni referenti
Poziv na intervju-zemljišnoknjižni referenti
Rješenje o prijamu u državnu službu-zemljišnoknjižni referenti
Javni natječaj za prijam u radni odnos-2 čistačice
Poziv na razgovor s Komisijom-čistačice
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Pravni izvori za testiranje kandidata
Oglas za prijam u državnu službu - adm.ref.-sudski zapisničar (6 izvršitelja)
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
WEB - Informiranje


 

VAŽNA OBAVIJEST:

Prelaskom suda na eSpis sustav, aplikacije web informiranja se
prestaju koristiti, a s obzirom da su podaci o kretanju

predmeta dostupni u realnom vremenu na adresi:


http://e-predmet.pravosudje.hr/

 

 

Web adrese aplikacija su:


za informacije o kretanju parničnih i izvanparničnih spisa:

 

http://informacije.zg-opcinskisud.hr/


za informacije o kretanju ovršnih spisa:

http://informacijeovrha.zg-opcinskisud.hr/Napomena: Aplikaciju mogu koristiti samo odvjetnici kojima je dodijeljen jedistveni broj za autorizaciju! 

 

Upute za korištenje aplikacije informacije o kretanju spisa možete pronaći
ovdje.