Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Viši sudski referent – zemljišnoknjižni
Adm. ref. - sudski zapisničar
Adm. ref. – upisničar
Sudski savjetnik
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Izmjena i dopuna kućnog reda

Ured predsjednika suda
Broj: 3 Su-1324/09
Zagreb, 18. svibnja 2009.
Na temelju čl. 49. st. 1. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj: 80/97, 20/98, 118/01, 49/03, 32/04, 9/06, 116/08, 125/08 i 146/08) propisujem
IZMJENU I DOPUNU KUĆNOG REDA
Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Članak 1.


U Kućnom redu Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 3 Su - 2709/07 od 21. ožujka 2007. godine, članak 8. stavak 3 mijenja se i glasi:

"Odvjetnici i pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima, koji dolaze nepozvani u sud radi traženja obavijesti, razgledanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično, primaju se u sudskoj pisarnici od ponedjeljka do četvrtka od 8,30 do 13,30 sati."


Članak 2.


U Kućnom redu Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 3 Su - 2709/07 od 21. ožujka 2007. godine, u članku 8. iza stavka 3 dodaju se stavci 4, 5 i 6 koji glase:

"Stranke i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično, primaju se u sudskoj pisarnici od ponedjeljka do četvrtaka od 08,30 do 12,00 sati.

Uredovno vrijeme pisarnice prijema pošte je u sve radne dane suda od 08,30 do 13,30.

Uredovno vrijeme za pretince je u sve radne dane suda od 8,30 do 13,30 sati."Članak 3.

 
U Kućnom redu Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 3 Su - 2709/07 od 21. ožujka 2007. godine, u članku 8. dosadašnji stavci 4, 5 i 6 postaju stavci 7, 8 i 9.


Članak 4.


Izmjene i dopune kućnog reda postaju sastavnim dijelom sadržaja Kućnog reda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, broj: 3 Su-2709/07, od 21. ožujka 2008. godine i stupaju na snagu danom 01. lipnja 2009. godine.
v.d. Predsjednika suda:

                                                                                                                                        Mirela Mijoč