Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref. - sudski zapisničar
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Sudski savjetnik
ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI OGLASA
Javni natječaj - informatički referent
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Viši sudski referent – zemljišnoknjižni
Adm. ref. - sudski zapisničar
Adm. ref. – upisničar
Sudski savjetnik
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Priopćenje za javnost
Povodom izvještaja NOVE TV d.d. o prosvjedu Udruge Veronika Vere, u zaštiti dostojanstva sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu, isti se ovim putem obraća


PRIOPĆENJEM  ZA  JAVNOST


Vezano za Vaš izvještaj o prosvjedu udruge Veronika Vere, održanog 16. siječnja 2019. ispred zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu smatramo nedopustivim prenošenje bombastičnih i objektivno neutemeljenih izjava osoba ili udruga koje su sudionici u postupku na sudu, bez mogućnosti očitovanja „druge strane“. Navedeno postupanje ne doprinosi objektivnom informiranju javnosti, već stvaranju atmosfere linča, huškanja javnosti te omalovažavanju rada sudaca, čije se odluke ne sviđaju strankama u postupku.

Prenošenje takvih izjava stvara pogrešnu i zlonamjernu sliku o sudbenoj vlasti. Suci primjenjuju zakone Republike Hrvatske te utvrđuju činjenice i provode dokaze predložene od stranaka u postupku i dužni su postupati isključivo u takvim činjeničnim i zakonskim okvirima. Komentiranje sudskog postupka od strane nezadovoljnih sudionika u postupku, davanje mogućnosti da se o pojedinim sucima iznose uvredljive i neistinite kvalifikacije čime se obezvređuje njihov rad te stvara ozračje nepovjerenja i nesigurnosti. Konkretne izjave, koje prelaze granice uljuđene komunikacije neće spriječiti suce da postupaju na temelju zakona i Ustava Republike Hrvatske, pa i u slučaju kada te stranke nastoje opstruirati rad suda neprimjerenim pritiscima.


Općinski građanski sud u Zagrebu