Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Informatički referent
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel


Ured predsjednice odjela
Tel: +385 1 6126 650
Tel: +385 1 6126 651
e-mail: ovrsni.odjel_2@oszg.pravosudje.hr

Zamjenik predsjednice ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela
Tel: +385 1 6126 481

Pisarnice
Ovr - pisarnica
Tel: +385 1 6126 653
 
Tel: +385 1 6126 626
Ovrs - pisarnica
Tel: +385 1 6126 653
 
Tel: +385 1 6126 626
Ovrpl - pisarnica
Tel: +385 1 6126 654
Ovrj - pisarnica
Tel: +385 1 6126 545
Ovrv - pisarnica
Tel: +385 1 6126 655
Ovrvmj i Ovrv - pisarnica
(stare godine - do 2003. godine)
Tel: +385 1 6126 540
Ovrvd - pisarnica
(Vodoopskrba i odvodnja)
Tel: +385 1 6126 541
Ovrvz - pisarnica
(Grad Zagreb - Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo)
Tel: +385 1 6126 477
Ovrvp i Ovrvr - pisarnica
(Zagrebparking)
Tel: +385 1 6126 677
Ovrvrt - pisarnica
(Hrvatska radio televizija)
Tel: +385 1 6126 542
Ovrvg - pisarnica
(Gradska plinara)
Tel: +385 1 6126 677
Ovrvt - pisarnica
(HEP - Toplinarstvo)
Tel: +385 1 6126 514
Ovrvs - pisarnica
(Čistoća)
Tel: +385 1 6126 477
Sudski ovršitelji
Tel: +385 1 6126 656
 
Tel: +385 1 6126 657
O - pisarnica
Tel: +385 1 6126 624
R1, R2 i Pom - pisarnica
Tel: +385 1 6126 515
OvrOb - pisarnica
Tel: +385 1 6126 654
Ovreu - pisarnica
Tel: +385 1 6126 689IZDAVANJE KOPIJA RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU

Obavještavaju se stranke da se zatražene kopije rješenja o nasljeđivanju strankama ne šalju poštom već stranke primjerak rješenja mogu preuzeti u O pisarnici (soba 326, III. kat), nakon što podmire troškove kopiranja i sudsku pristojbu u iznosu od 100,00 kn (u biljezima) za vađenje spisa iz arhive.