Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Informatički referent
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Plaćanje sudskih pristojbi

 

 

Obavijest - NOVO

 

Uvodi se novi način naplate sudskih pristojbi zbog čega će se pristojba u predmetima naplaćivati prema obrascu koji ćete dobiti u prijemnoj pisarnici suda odmah prilikom predaje tužbe/ prijedloga.

 

 

Uplata sudske pristojbe vrši se na račun:

 

DRŽAVNI PRORAČUN RH

Model: HR63,
HR1210010051863000160

 Poziv na broj odobrenja: 5045-42910-INTERNI_BROJ


Tarifa sudskih pristojbi
Primjer ispunjene uplatnice

Zakon o sudskim pristojbamaNAPOMENA:


Ukoliko se uplaćuje po starom načinu (npr. u ZK predmetima), kada se koristi poziv na broj 64 (HR64), tada se za model obavezno upisuje broj 64 (HR64). Poziv na broj se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-42910), a u nastavku od interne oznake vezane uz broj predmeta.

 

Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno povezala uz pojedini predmet, u nastavku poziva na broj, a iza oznake pristojbi i RKP-a, potrebno je ispuniti oznaku i broj predmeta i to na način kao u sljedećem primjeru:


Predmet se vodi pod poslovnim brojem: Z-43432/2010

1. se prepisuje šifra oznake predmeta iz tablice u nastavku (418 je šifra za Z)

2. u nastavku je potrebno upisati broj predmeta bez razmaka (43432)

3. u nastavku je potrebno upisati samo zadnje dvije znamenke godine (10)


Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:


5045-42910-4184343210


Šifarnik oznaka:

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

P

213

PN

221

PP

230

PR

248

PS

256

P2

264

P3

272

PMV

280

PU

299

SU

469

P2O

442

POVRV

400 

 

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

OVR

116

OVRPL

140

OVRS

124

OVRVS

1139

OVRVZ

132

OVRVT

1147

OVRVP

1155

OVRV

159

OVRVD

1163

OVRVMJ

167

OVRVR

1082

OVRVG

2054

OVRJ

647

OVRVRT

6718

 

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

O

183

POM

1112

R1

191

Z

418

R2

1104

ZS

426

R1O

493

PLMJ

396

Psp

5665

PL

1120

R1-eu

9300

R1Ob

9903

POM-eu

7447

P Ob

5150

 

Uplate sudskih pristojbi iz inozemstva

 

Sudske pristojbe se mogu uplatiti iz inozemstva na multivalutni račun Državnog proračuna otvoren u HNB i to u sljedećim valutama: EUR, USD, NOK, SEK, CHF, GBP, DKK, CAD, JPY i HRK.


Banka: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana, Zagreb

SWIFT CODE: NBHRHR2X
Korisnik: Državni proračun - Ministarstvo financija RH
Broj računa: 1863000160
IBAN CODE: HR12 10010051863000160


Za model se također obavezno upisuje broj 63 (HR63), a poziv na broj se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-42910) te u

nastavku od interne oznake vezane uz broj predmeta.


Model i poziv na broj koji se navode u predmetnom sudskom rješenju potrebno je prilikom uplate iz inozemstva navesti u platnom nalogu kao referencu plaćanja ("remittance info" ili "remarks").

Za sredstva uplaćena u ino valuti, sa odgovarajućim modelom i pozivom na broj, Hrvatska narodna banka izvršit će konverziju u HRK po svom kupovnom tečaju koji utvrđuje za svaki radni dan i objavljuje na svojoj web stranici.