Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Zemljišnoknjižni odjel


Predsjednica Zemljišnoknjižnog odjela Lana Putrić
Zamjenica predsjednice Zemljišnoknjižnog odjela Vanja Posarić


 
Suci/sutkinje Zemljišnoknjižnog odjela
  Marko Bosnić
  Mirna Britvić
  Goran Draganović
  Jasminka Đojinčević
  Mihaela Jozipović
  Petra Miše
  Nives Radišić
  Silvija Sunčana Stubičar
  Vanja Posarić
  Valentina Vedrina Parlov
  Pavle Vukšić
 
Viši sudski savjetnici/savjetnice Zemljišnoknjižnog odjela  
  Martina Grdić
  Gordana Josić
  Ana Jembrek
  Maja Kartelo Komlinović
Sudski savjetnici/savjetnice Zemljišnoknjižnog odjela  
  Ana Burčul
  Maja Dankić
  Darija Fumić
  Lea Golomeić
  Filip Marijanović
  Sara Medved
  Iva Pavlinek
  Mirna Šarić
  Ana Uroda
 
   
Voditeljica zemljišne knjige Božena Busić
   
Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti
  Darija Bjelobaba
  Sanja Bočkaj
  Danijela Bošnjak
  Valentina Božić
  Andreja Andrijić Bušić
  Jelena Brico
  Ivana Bungić
  Mira Belinić
  Saša Čaprić
  Milenka Čačić
  Josip Draganić
  Anka Dumančić
  Dijana Đakulović
  Karmela Ferčec
  Helena Gajski
  Štefica Hajdinjak Šuric
  Marija Horvat
  Ante Ivandić
  Jasna Jemrić
  Nataša Kladić
  Mateo Klanac
  Gordana Kos
  Silvija Kožić
  Vlatka Križanić-Spudić
  Vesna Marinić
  Denisa Merc
  Ivan Milaković
  Marijana Miletić
  Tanja Perger
  Margareta Pezer
  Damjan Robić
  Tajana Senker
  Marija Sarajčić
  Anamarija Šimičević
  Goran Šimičević
  Jela Tokalić
  Katarina Uskoković
  Bogdan Vasiljević
  Tanja Višnić
  Igor Vlahović
  Biserka Votoupal
  Bernard Vrbat
  Draginja Vuković
  Marijan Zovko
  Mladen Žavrljan