Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref. - sudski zapisničar
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Sudski savjetnik
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Objavljen je postupak javne nabave uredskog potrošnog materijala i sredstava za čišćenje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Zemljišnoknjižni odjel


Predsjednica Zemljišnoknjižnog odjela Lana Putrić
Zamjenica predsjednice Zemljišnoknjižnog odjela Vanja Tomašević


 
Suci/sutkinje Zemljišnoknjižnog odjela
  Marko Bosnić
  Mirna Britvić
  Goran Draganović
  Jasminka Đojinčević
  Mihaela Jozipović
  Petra Miše
  Nives Radišić
  Silvija Sunčana Stubičar
  Vanja Tomašević
  Valentina Vedrina Parlov
  Pavle Vukšić
 
Viši sudski savjetnici/savjetnice Zemljišnoknjižnog odjela  
   
Sudski savjetnici/savjetnice Zemljišnoknjižnog odjela  
  Ana Burčul
  Doris Ćoza
  Maja Dankić
  Lea Golomeić
  Martina Grdić
  Ana Jembrek
  Gordana Josić
  Maja Kartelo Komlinović
  Josip Kopunić
  Maja Novosel
  Zvonimira Šamanić
 
   
Voditeljica zemljišne knjige Božena Busić
   
Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti
  Sanja Bočkaj
  Andreja Andrijić Bušić
  Jelena Brico
  Ivana Bungić
  Mira Belinić
  Andrea Brekalo
  Saša Čaprić
  Milenka Čačić
  Dijana Đakulović
  Karmela Ferčec
  Helena Gajski
  Štefica Hajdinjak Šuric
  Ante Ivandić
  Jasna Jemrić
  Nataša Kladić
  Vlatka Križanić-Spudić
  Ratko Leskovar
  Vesna Marinić
  Denisa Merc
  Ivan Milaković
  Tanja Perger
  Margareta Pezer
  Damjan Robić
  Vesna Rustambeg
  Tajana Senker
  Marija Sarajčić
  Maja Skendrović
  Anamarija Šimičević
  Goran Šimičević
  Aleksandra Štimac
  Jela Tokalić
  Katarina Uskoković
  Bogdan Vasiljević
  Igor Vlahović
  Biserka Votoupal
  Ana Vraneša
  Bernard Vrbat
  Marija Vuk
  Draginja Vuković
  Mladen Žavrljan