Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Pravni izvori za testiranje kandidata
Poziv na testiranje - sudski savjetnici
Poziv na intervju - sudski savjetnici
Rješenje o prijamu u državnu službu-sudski savjetnik
Poziv na testiranje - administrativni referent upisničar
Poziv na intervju - administrativni referent upisničar
Rješenje o prijamu u državnu službu-adm.ref.-upisničar
Rješenje o prijamu u državnu službu-adm.ref.-upisničar
Obavijest kandidatima o ponovnom razgovoru s komisijom
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Poziv na daktilografsko testiranje - adm. ref. zapisničar
Poziv na intervju - administrativni referent zapisničar
Rješenje o prijamu u državnu službu-adm.ref.-zapisničar
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Pravni izvori za testiranje kandidata
Poziv na testiranje - administrativni referent zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje - adm. ref. zapisničar
Poziv na intervju - administrativni referent zapisničar
Rješenje o prijamu u državnu službu-adm.ref.-zapisničar
Poziv na testiranje - administrativni referent upisničar
Poziv na intervju - adm.ref.-upisničar
Poziv na testiranje - zemljišnoknjižni referent
Poziv na intervju - zemljišnoknjižni referent
Rješenje o prijamu u državnu službu-zk.referent
Poziv na testiranje - sudski savjetnik
Poziv na intervju - sudski savjetnik
Poziv na intervju - sudski savjetnik
Rješenje o prijamu u državnu službu-sudski savjetnik
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Objavljen je postupak javne nabave uredskog potrošnog materijala i sredstava za čišćenje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Parnični odjel


Predsjednica Parničnog odjela Davorka Ćurko Nasić
Zamjenica predsjednice Parničnog odjela Ivana Požar


Voditelj grupe za postupovno pravo Carmen Topalušić
Voditeljica grupe za stvarno pravo dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić
Voditeljica grupe za obvezno pravo Nives Šimunović
Voditeljica grupe za nasljedno pravo Snježana Lukša
Voditeljica grupe u sporovima za naknadu štete Vlatka Paškvalin Bošković
Voditeljica grupe za medijske sporove Vanesa Brizić Bahun
Voditeljica grupe za statusne i obiteljske sporove Marina Parać Garma
Voditeljica grupe za stambene i srodne sporove Andrijana Markić Jurišić
Sutkinja nadležna za praćenje i primjenu Europskog prava Petra Kušević Fraculj
Voditeljica grupe za stare predmete Brankica Bobšić
Suci/sutkinje Parničnog odjela Tatjana Banić Požnjak
Zrinka Berečki
Ivanka Birkić Šarić
Brankica Bobšić
Nevenka Božinović Čupin
Vanesa Brizić Bahun
Ivanka Brletić
Ante Brkljačić
Blaženka Butigan Matić
Saša Bušić
Jasmina Crnić
Laura Crnić Klapšić
Ana Cvitković
Davorka Ćurko Nasić
Ana Ćurković Dražić
Sabina Dugonjić
Sanja Đanović
  Jasminka Đojinčević
Helena Frigo Bomeštar
Ivana Galić
Marijan Glavaš
Tea Golub
Andrea Grahovac
Sanja Grgurić Hojski
Ines Gutzmirtl Špehar
Vesna Horvat
Nevenka Hrkać
Tanja Hučera
Romana Hukelj
Joško Jurišić
Katarina Jukić Rodin
Snježana Karlušić
Tijana Kokić
Kolinda Kolar
Vesna Kresek
Sanja Krovinović
Andrea Krstanović Čada
Petra Kušević-Fraculj
  Adrijana Lisičin
Sanja Lovrić
Gordana Lozančić
Snježana Lukša
Dijana Mađerčić
Ivana Marangunić
Janja Marijan Žabek
Andrijana Markić Jurišić
Ivana Markotić
Zrinka Mataja
dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić
Ana Merlin Božičković
Nenad Miletić
Ela Mišura Stopfer
Verica Nikić
Roberta Pandža
Marina Parać Garma
Vlatka Paškvalin Bošković
Biserka Pavković Fućak
Marita Perčin Ferber
Vanesa Peruzović Čuić
Ivana Požar
Nikola Raguz
Marko Rus
Irena Šafar
Snježana Šagud
Ksenija Šimić
Nives Šimunović
Marija Šipek
mr.sc. Leon Širić
Tajana Škafar
Jesenka Jurić Šojat
Iva Tisanić Vilček
Lidija Tomičić
Carmen Topalušić
Rosanda Topalušić
Vlatka Toplak
Violeta Veselić
Sanja Vodopija
Hrvoje Vučić
Gordana Zorica
Ivana Zorić
Suzana Žunić Vukelić
 

Viši sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela
  Verica Brebrić Ćosić
  Mirna Britvić
  Lidija Đogaš Batovanja
  Goran Felja
  Vildana Jarak
  Nataša Marahovec
  Igor Njegovanović
  Jure Pezelj
  Božidar Romac
  Dubravka Romac
  Lana Štok
Sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela
  Marina Andrić
Irena Bašić
  Alma Beganović
  Matija Burić
  Hrvoje Domić
  Marija Lovrić
  Bernarda Šuman
  Ana Šumelj