Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Informatički referent
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Parnični odjel


Predsjednica Parničnog odjela Davorka Ćurko Nasić
Zamjenica predsjednice Parničnog odjela Ivana Požar


Voditelj grupe za postupovno pravo Carmen Topalušić
Voditeljica grupe za stvarno pravo dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić
Voditeljica grupe za obvezno pravo Jesenka Jurić Šojat
Voditeljica grupe za nasljedno pravo Snježana Lukša
Voditeljica grupe u sporovima za naknadu štete Vlatka Paškvalin Bošković
Voditeljica grupe za medijske sporove Vanesa Brizić Bahun
Voditeljica grupe za stambene i srodne sporove Andrijana Markić Jurišić
Voditeljica grupe za stare predmete Ivana Marangunić
Suci/sutkinje Parničnog odjela

Zrinka Berečki

Brankica Bobšić

Nevenka Božinović Čupin

Vanesa Brizić Bahun

Ivanka Brletić

Blaženka Butigan Matić

Saša Bušić

Tihana Cišper

Laura Crnić Klapšić

Davorka Ćurko Nasić

Ana Ćurković Dražić

Helena Frigo Bomeštar

Ivana Galić

Marijan Glavaš

Goran Goluža

Andrea Grahovac

Sanja Grgurić Hojski

Ines Gutzmirtl Špehar

Vesna Horvat

Tanja Hučera

Romana Hukelj

Joško Jurišić

Snježana Karlušić

Mario Klarić

Sanja Krovinović

Andrea Krstanović Čada

Petra Kušević-Fraculj
  Jadranka Liović Merkaš

Sanja Lovrić

Ana Lovrinov

Gordana Lozančić

Snježana Lukša

Dijana Mađerčić

Ivana Marangunić

Janja Marijan Žabek

Andrijana Markić Jurišić

Ivana Markotić

Ivan Matančević

dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić

Ela Mišura Stopfer

Vlatka Paškvalin Bošković

Boška Pavičić

Biserka Pavković Fućak

Marita Perčin Ferber

Vanesa Peruzović Čuić

Ivana Požar

Nikola Raguz

Marko Rus

Irena Šafar

Snježana Šagud

Ksenija Šimić

Nives Šimunović

mr.sc. Leon Širić

Tajana Škafar

Jesenka Jurić Šojat

Ana Štimac

Carmen Topalušić

Vlatka Toplak

Violeta Veselić

Sanja Vodopija

Hrvoje Vučić

Gorana Žurić Juretić
 


Viši sudski savjetnici/savjetnice - specijalisti Parničnog odjela
  Verica Brebrić Ćosić
  Lidija Đogaš Batovanja
  Goran Felja
  Vildana Jarak
  Nataša Marahovec
  Bernarda Šuman
Viši sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela
  Marina Andrić
  Hrvoje Domić
  Marija Lovrić
  Tea Majsan
  Božidar Romac
  Dubravka Romac
Sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela
  Doris Martinović