Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Odjel za sporove male vrijednosti i ostale sporove čl. 13 ZPP
Ovršni i izvanparnični odjel
Služba za mirenje
Sudska pisarnica
Zemljišnoknjižni odjel
Kontakti
Parnični odjel
Odjel za sporove male vrijednosti i ostale sporove čl. 13 ZPP
Ovršni i izvanparnični odjel
Služba za mirenje
Zemljišnoknjižni odjel
Postupak mirenja
e-Spis
Statistički podaci
Statistika ukupno neriješenih predmeta
Statistika neriješenih predmeta po odjelima
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam na radno mjesto - sudski savjetnik - 2 izvršitelja
Poziv na intervju
Javi natječaj - administrativni referent- sudski zapisničar
Poziv na testiranje
Poziv na daktilografsko testiranje i intervju
Oglas za prijam na radno mjesto- sudski zapisničar- 11 izvršitelja
Poziv na testiranje i intervju
Javni natječaj - namještenik na tehničkim poslovima - 1 izvršitelj/ica
Poziv na razgovor s komisijom
Oglas za prijam na radno mjesto - Sudski savjetnik – 7 izvršitelja/ica
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Javni natječaj- računovodstveni referent-financijski knjigovođa-1 izvršitelj/ica
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto - administrativni referent - upisničar - 5 izvršitelja/ica
Javni natječaj - vozač-dostavljač - 1 izvršitelj/ica
Poziv na testiranje
Javni natječaj - čistačica - 2 izvršitelja/ice
Poziv na razgovor s komisijom
Oglas za prijam na radno mjesto- 1 viši sudski referent-zemljišnoknjižni, 1 sudski zapisničar
Javni natječaj-administrativni referent-sudski zapisničar-1 izvršitelj/ica
Javni natječaj-viši sudski referent-zemljišnoknjižni-1 izvršitelj/ica
Javni natječaj-administrativni referent-upisničar-4 izvršitelja/ice
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma na stručno osposobljavanje
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
Korisni linkovi
Javna nabava
Izjava sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Procedura o zaprimanju računa
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Parnični odjel


Predsjednica Parničnog odjela Jadranka Liović Merkaš
Zamjenik predsjednice Parničnog odjela Nikola Raguz


Voditeljica grupe za postupovno pravo Davorka Ćurko Nasić
Voditeljica grupe za stvarno pravo dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić
Voditeljica grupe za obvezno pravo Nives Šimunović
Voditeljica grupe za nasljedno pravo Vanesa Brizić Bahun
Voditeljica grupe u sporovima za naknadu štete Vlatka Paškvalin Bošković
Voditeljica grupe za medijske sporove Perica Norac Kevo
Voditeljica grupe za statusne i obiteljske sporove Marina Parać Garma
Voditeljica grupe za stambene i srodne sporove Andrijana Markić Jurišić
Voditeljica grupe za stare predmete Roberta Pandža
Suci/sutkinje Parničnog odjela Tatjana Banić Požnjak
Zrinka Berečki
Maja Bilandžić
Ivanka Birkić Šarić
Brankica Bobšić
Berislav Brcković
Vanesa Brizić Bahun
Ivanka Brletić
Ante Brkljačić
Petra Brkljačić
Blaženka Butigan Matić
Saša Bušić
Jasmina Crnić
Laura Crnić Klapšić
Zorka Ćaćić Zagrajski
Davorka Ćurko Nasić
Ana Ćurković Dražić
Sanja Đanović
  Jasminka Đojinčević
Helena Frigo Bomeštar
Marijana Gabler Čizmek
Ivana Galić
Jasna Gažić Ferenčina
Marijan Glavaš
Tea Golub
Andrea Grahovac
Mladen Grantverger
Josip Grubišić
Nives Grubišić Đogić
Ines Gutzmirtl Špehar
Branko Holzer
Vesna Horvat
Nevenka Hrkać
Tanja Hučera
Romana Hukelj
Joško Jurišić
Katarina Jukić
Snježana Karlušić
Martina Klanac
Tijana Kokić
Kolinda Kolar
Ines Kovačević
Vesna Kresek
Sanja Krovinović
Andrea Krstanović Čada
Mate Kukavica
Petra Kušević-Fraculj
Jadranka Liović Merkaš
  Adrijana Lisičin
Sanja Lovrić
Ana Lovrinov
Gordana Lozančić
Snježana Lukša
Dijana Mađerčić
Ivana Marangunić
Andrijana Markić Jurišić
Zrinka Mataja
dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić
Ana Merlin Božičković
Nenad Miletić
Verica Nikić
Vinka Nobilo
Perica Norac Kevo
Roberta Pandža
Marina Parać Garma
Vlatka Paškvalin Bošković
Biserka Pavković Fućak
Marita Perčin Ferber
Ilijana Petyo
Vanesa Peruzović Čuić
Zlatana Poljanić
Ivana Požar
Lana Putrić
Nikola Raguz
Marko Rus
Silvija Sunčana Stubičar
Irena Šafar
Snježana Šagud
Nives Šimunović
Marija Šipek
mr.sc. Leon Širić
Tajana Škafar
Jesenka Jurić Šojat
Iva Tisanić
Lidija Tomičić
Carmen Topalušić
Vlatka Toplak
Violeta Veselić
Hrvoje Vučić
Gordana Zorica
Ivana Zorić
Suzana Žunić Vukelić
Iva Žutelija Krešić