Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam na radno mjesto - sudski savjetnik - 2 izvršitelja
Poziv na intervju
Javni natječaj-administrativni referent-upisničar-4 izvršitelja/ice
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto-sudski savjetnik-15 izvršitelja/ica
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto adm.ref.- sudski zapisničar - 9 izvršitelja/ica
Poziv na daktilografsko testiranje i intervju
Javni natječaj-administrativni referent-sudski zapisničar-5 izvršitelja/ica
Poziv na testiranje
Obavijest kandidatima o danu daktilografskog testiranja
Javni natječaj- sudski ref.- zemljišnoknjižni- 1 izvr., administrativni ref.-upisničar- 1 izvr.
Poziv na testiranje-upisničar
Poziv na testiranje-zk referent
Poziv na intervju - zk referent
Poziv na intervju - upisničar
Javni natječaj-sudski savjetnik-2 izvršitelja/ice
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto– čistačica – 1 izvršitelj/ica
Poziv na razgovor s kandidatima
Oglas za prijam na radno mjesto - sudski savjetnik - 6 izvr., admin. ref. - zapisničar - 3 izvr.
Poziv na testiranje- sudski savjetnici
Oglas za prijam na radno mjesto - adm.ref. sudski zapisničar - 2 izvr.,adm.ref. - upisničar - 1 izvr
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
Priopćenja glasnogovornika
Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Korisni linkovi
Javna nabava
Izjava sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Bagatelna nabava
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Parnični odjel


Predsjednica Parničnog odjela Davorka Ćurko Nasić
Zamjenica predsjednice Parničnog odjela Katarina Jukić


Voditelj grupe za postupovno pravo Josip Grubišić
Voditeljica grupe za stvarno pravo dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić
Voditeljica grupe za obvezno pravo Nives Šimunović
Voditeljica grupe za nasljedno pravo Vanesa Brizić Bahun
Voditeljica grupe u sporovima za naknadu štete Vlatka Paškvalin Bošković
Voditeljica grupe za medijske sporove Perica Norac Kevo
Voditeljica grupe za statusne i obiteljske sporove Marina Parać Garma
Voditeljica grupe za stambene i srodne sporove Andrijana Markić Jurišić
Voditeljica grupe za Povrv predmete Ksenija Šimić
Sutkinja nadležna za praćenje i primjenu Europskog prava Petra Kušević Fraculj
Voditeljica grupe za stare predmete Roberta Pandža
Suci/sutkinje Parničnog odjela Tatjana Banić Požnjak
Zrinka Berečki
Zlatana Bihar
Ivanka Birkić Šarić
Brankica Bobšić
Nevenka Božinović Čupin
Berislav Brcković
Vanesa Brizić Bahun
Ivanka Brletić
Ante Brkljačić
Petra Brkljačić
Blaženka Butigan Matić
Saša Bušić
Jasmina Crnić
Laura Crnić Klapšić
Ana Cvitković
Davorka Ćurko Nasić
Ana Ćurković Dražić
Sanja Đanović
  Jasminka Đojinčević
Helena Frigo Bomeštar
Marijana Gabler Čizmek
Ivana Galić
Jasna Gažić Ferenčina
Marijan Glavaš
Tea Golub
Andrea Grahovac
Sanja Grgurić Hojski
Josip Grubišić
Ines Gutzmirtl Špehar
Vesna Horvat
Nevenka Hrkać
Tanja Hučera
Romana Hukelj
Joško Jurišić
Katarina Jukić
Snježana Karlušić
Tijana Kokić
Kolinda Kolar
Ines Kovačević
Vesna Kresek
Sanja Krovinović
Andrea Krstanović Čada
Petra Kušević-Fraculj
  Adrijana Lisičin
Sanja Lovrić
Gordana Lozančić
Snježana Lukša
Dijana Mađerčić
Ivana Marangunić
Janja Marijan Žabek
Andrijana Markić Jurišić
Ivana Markotić
Zrinka Mataja
dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić
Ana Merlin Božičković
Nenad Miletić
Verica Nikić
Vinka Nobilo
Perica Norac Kevo
Roberta Pandža
Marina Parać Garma
Vlatka Paškvalin Bošković
Marita Perčin Ferber
Vanesa Peruzović Čuić
Ivana Požar
Nikola Raguz
Marko Rus
Irena Šafar
Snježana Šagud
Ksenija Šimić
Nives Šimunović
Marija Šipek
mr.sc. Leon Širić
Tajana Škafar
Jesenka Jurić Šojat
Iva Tisanić
Lidija Tomičić
Carmen Topalušić
Vlatka Toplak
Violeta Veselić
Sanja Vodopija
Hrvoje Vučić
Gordana Zorica
Ivana Zorić
Suzana Žunić Vukelić
 

Viši sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela
  Filip Barbarić
  Mirna Britvić
  Lidija Đogaš Batovanja
  Goran Felja
  Ivana Lubina
  Jure Pezelj
  Božidar Romac
  Dubravka Romac
  Lana Štok
Sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela
  Marija Anđelić
  Alma Beganović
  Marina Blažić
  Verica Brebrić Ćosić
  Leandra Kamber
  Branka Kovačić
  Marija Lovrić
  Igor Lukač
  Ana Matić Puljar
  Glorjana Mijić
  Ana Pavlić
  Ana Piplica
  Ksenia Šodan
  Bernarda Šuman
  Ivana Tatarović