Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref. - sudski zapisničar
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Sudski savjetnik
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Objavljen je postupak javne nabave uredskog potrošnog materijala i sredstava za čišćenje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Popis pisarnica

Prijemna pisarnica
prizemlje zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84

Parnični odjel
P - pisarnica
prizemlje, šalter 2
PN - pisarnica
prizemlje, šalter 3
Povrv - pisarnica
polukat, soba 018
Ps i Pp - pisarnica
polukat, soba 013
P2 i P2O - pisarnica
polukat, soba 010
Mir - pisarnica
II kat, soba 231

Ovršni i izvanparnični odjel
Ovr, Ovrs i Ovrpl – pisarnica
soba 434, IV kat
Ovrj - pisarnica
soba 425, IV kat
Ovrv - pisarnica
soba 427, IV kat
Ovrvmj i Ovrv - pisarnica (stare godine - do 2003. godine)
soba 424, IV kat
Ovrvd - pisarnica - Vodoopskrba i odvodnja
soba 431, IV kat
Ovrvz - pisarnica - Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo
soba 227, II kat
Ovrvp i Ovrvr - pisarnica
soba 319, III kat
Ovrvrt - pisarnica - Hrvatska radio televizija
soba 426, IV kat
Ovrvg - pisarnica - Gradska plinara
soba 319, III kat
Ovrvt - pisarnica - HEP - Toplinarstvo
soba 331, III kat
Ovrvs - pisarnica - Čistoća
soba 413, IV kat
O - pisarnica
soba 326, III kat
R1, R2 i Pom - pisarnica
soba 331, III kat
Sudski ovršitelji
soba 136, I kat