Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo

1. Ovjera isprava


Isprave izdane u Zagrebu, odnosno na teritorijalnoj nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu - sveučilišne diplome, školske svjedodžbe, izvadak iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, punomoći, razne izjave itd, da bi bile valjane na području druge druge države moraju biti propisno ovjerene.

Isprave koje nisu izdane od državnih institucija, nego su privatnog karaktera - punomoći, različite izjave - na njima potpis potpisnika mora biti ovjeren po javnom bilježniku, prije dolaska na sud.
Isprave se ovjeravaju u sobi 503/V, telefon: 6126 697, od ponedjeljka do četvrtka od 8:30 do 12:00 sati.
Ovjera isprava izdanih izvan Zagreba u nadležnosti je mjesnih općinskih sudova.
Za ovjeru je potrebno predočiti izvornik isprave.
Ako je potreban prijevod isprave, isprava mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču.


Za osnivanje sudskog spisa u svrhu ovjere isprave, potrebno je ispuniti Zahtjev za ovjeru isprava (obrazac se može preuzeti na poveznici niže) , original isprave, njena obična preslika i sudska pristojba.


Za ovjeru isprava plaća se sudska pristojba:
- za svaki izvornik isprave - 50,00 kn,
- za svaki prijevod izvornika - 60,00 kn.


Iznos pristojbe do 100,00 kn plaća se u državnim biljezima.
Iznos iznad 100, 00 kn plaća se uplatnicom na žiro račun Državnog proračuna.


Državni se biljezi mogu kupiti u kiosku u prizemlju zgrade suda.


Pristojba se ne naplaćuje za ostvarenje prava s osnova socijalnog osiguranja u inozemstvu.


Ovjerene isprave podižu se idućeg radnog dana.Popis ovlaštenih sudskih tumača se može vidjeti na web adresi: www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx, a ostale informacije se mogu dobiti na telefon: 6126 697, svakim radnim danom od 8:30 do 13:30 sati te na e-mail adresu: goranka.turcin@oszg.pravosudje.hr

 

Međunarodna legalizacija Rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva koji izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH obavlja se u Ministarstvu pravosuđa RH na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.

 

2. Priznanje stranih sudskih odluka


Prijedlog za priznanje strane sudske odluke


3. Izdavanje uvjerenja


Od 1. listopada 2007. godine Uvjerenja da se protiv podnositelja zamolbe pred Županijskim sudom u Zagrebu i Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu ne vodi istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, niti je izrečen a nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor se izdaju na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, na adresi Zagreb, Ilica 207.