Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref. - sudski zapisničar
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Sudski savjetnik
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Objavljen je postupak javne nabave uredskog potrošnog materijala i sredstava za čišćenje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Uplate na ŽR depozita

 

 

Uplate predujmova za sudska vještačenja, očevide, sudsku dostavu i dr. vrši se

na račun suda otvoren kod HPB:

 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU

Model: HR05,
HR17 2390 0011 3000 0326 5

 Poziv na broj odobrenja: OBAVEZNO VIDI NAPOMENU


NAPOMENA:


Za model se obavezno upisuje broj 05 (HR05), a poziv na broj ovisi o oznaci i broju predmeta za koji se vrši uplata.

 

Kako bi se uplata pravilno evidentirala u svakom pojedinačnom predmetu, u pozivu na broj je potrebno upisati oznaku, broj predmeta i godinu predmeta odvojeno znakom -


Radi što točnijeg pojašnjenja, dan je sljedeći primjer:


Predmet se vodi pod poslovnim brojem: P-12345/2012


1. je potrebno prepisati šifru oznake predmeta iz tablice u nastavku (213 je šifra za P)

2. u nastavku je potrebno upisati broj predmeta odvojeno znakom - (12345)

3. u nastavku je potrebno upisati samo zadnje dvije znamenke godine odvojeno znakom - (12)


Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:


213-12345-12


Šifarnik oznaka:

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

P

213

PN

221

PP

230

PR

248

PS

256

P2

264

P3

272

PMV

280

PU

299

SU

469

P2O

442

POVRV

400 

 

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

OVR

116

OVRPL

140

OVRS

124

OVRVS

1139

OVRVZ

132

OVRVT

1147

OVRVP

1155

OVRV

159

OVRVD

1163

OVRVMJ

167

OVRVR

1082

OVRVG

2054

OVRJ

647

OVRVRT

6718

 

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

O

183

POM

1112

R1

191

Z

418

R2

1104

ZS

426

R1O

493

PLMJ

396

Psp

5665

PL

1120

R1-eu

9300

R1Ob

9903

POM-eu

7447

P Ob

5150

OVR-eu

1759

OVR OB

1040

 

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

OZNAKA SPISA

ŠIFRA

PU OVR

701

PU P

604

PU R

558

PU O

655

SP

1007

 

 

       

 Uplate predujma - depozita iz inozemstva


Na doznaci se za model obavezno upisuje broj 05 (HR05), a poziv na broj ovisi

o oznaci i broju predmeta za koji se vrši uplata. Stranka treba navesti poziv na broj

predmeta, a uplatu izvršiti na

Hrvatsku poštansku banku: HPB - Petrinjska 7 - Zagreb
SWIFT CODE: HPB ZHR 2X
IBAN CODE: 17 2390 0011 3000 0326 5

 

Račun je multivalutni.