Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Radno vrijeme za primanje stranaka

 


Predsjednica Suda
uz prethodnu najavu, prema dogovoru
Ured predsjednice suda soba 537, V kat
Predsjednica Parničnog odjela
svaki radni utorak od 9,00 do 10,30 sati
Ured predsjednice parničnog odjela, soba 243, II kat
Predsjednica Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela
svaku radnu srijedu od 9,00 do 10,30 sati
Ured predsjednika Ovršnog i izvanparničnog odjela, soba 302, III kat
Predsjednica Zemljišnoknjižnog odjela prima odvjetnike
svake radne srijede od 9,00 do 11,00 sati
Ured predsjednice ili zamjenika predsjednice odjela, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb - Sky Office
Predsjednica Obiteljskog odjela
svaki radni ponedjeljak od 12,30 do 14,00 sati
Ured predsjednice Obiteljskog odjela, soba 604, VI kat
Parnične pisarnice primaju odvjetnike, pravne zastupnike nositelje generalnih punomoći za zastupanje pred sudom i
sudske vještake
od ponedjeljka do četvrtka od 8,30 do 13,30 sati
 
Parnične pisarnice primaju stranke i druge osobe koje dolaze nepozvane na sud
od ponedjeljka do četvrtka od 8,30 do 12,00 sati
Ovršne pisarnice primaju odvjetnike, pravne zastupnike nositelje generalnih punomoći za zastupanje pred sudom  i
sudske vještake
od ponedjeljka do četvrtka od 8,30 do 13,30 sati
Ovršne pisarnice primaju stranke i druge osobe koje dolaze nepozvane na sud
od ponedjeljka do četvrtka od 8,30 do 12,00 sati
Izvanparnične pisarnice primaju odvjetnike, pravne zastupnike nositelje generalnih punomoći za zastupanje pred sudom  i sudske vještake
od ponedjeljka do četvrtka od 08,30 do 13,30 sati
Izvanparnične pisarnice primaju stranke i druge osobe koje dolaze nepozvane na sud
od ponedjeljka do četvrtka od 8,30 do 12,00 sati
Zemljišnoknjižni odjel prima stranke: