Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref. - sudski zapisničar
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Sudski savjetnik
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Objavljen je postupak javne nabave uredskog potrošnog materijala i sredstava za čišćenje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Općinski građanski sud u Zagrebu

Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu 22. rujna 2019. obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U prisutnosti visokih dužnosnika djelatnici suda prisjetili su se tragičnog zločina od prije 20 godina kada je u predmetu razvoda braka na ročištu nasilno prekinut život triju žena; sutkinje Ljiljane Hvalec, odvjetnice Hajre Prohić, te stranke Gordane Oraškić, dok je zapisničarka Stanka Cvetković teško ranjena. Minutom šutnje odana je počast žrtvama ovog tragičnog događaja, a prisutnima su se obratili predsjednica suda Jadranka Liović Merkaš, ministar pravosuđa Republike Hrvatske Dražen Bošnjaković te zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i zamjenik predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Marin Mrčela.

 

 


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Vezano za članak objavljen na portalu Index.hr https://www.index.hr/vijesti/clanak/sa-suda-misteriozno-nestao-dokument-o-aferi-zbog-koje-je-otisao-maric/2101264.aspx izvješćujemo javnost da informacija o nestalom dokumentu sa Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu nije točna te je objavljena bez provjere. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu uredno i zakonito postupa u svim predmetima sukladno mjerodavnim propisima, a predmetna isprava uložena je u zbirku isprava.
 


Općinski građanski sud u Zagrebu

 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za X., XII., XIV. i XV. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 
 


OBAVIJEST O PRESELJENJU ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA
OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU

Od utorka, 23. travnja 2019. godine Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu u punoj produkciji posluje na novoj adresi - Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb - Sky Office poslovni tornjevi.
 
 


OBAVIJEST O PRESELJENJU ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA
OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU

Od utorka, 23. travnja 2019. godine Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu u punoj produkciji posluje na novoj adresi - Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb - Sky Office.

Radi preseljenja na novu lokaciju Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda na lokaciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici neće raditi sa strankama od ponedjeljka, 15. travnja do petka, 19. travnja 2019. godine.

U navedenom razdoblju građani mogu zatražiti izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka, vođenih u elektroničkom obliku:

I. u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu drugih sudova u RH

U Gradu Zagrebu, ovisno o dijelu grada, najbliži zemljišnoknjižni odjeli Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu su:

o Zemljišnoknjižni odjel u Novom Zagrebu, Turinina 3, Zagreb,
o Zemljišnoknjižni odjel u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 1, Zaprešić,
o Zemljišnoknjižni odjel u Sesvetama, Bjelovarska 2, Sesvete.

II. sa svojstvom javne isprave putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani

III. kod odvjetnika i/ili javnih bilježnika koji imaju pristup Jedinstvenom poslužnom mjestu zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr)

Zahtjev za izdavanje izvadaka ili zbirke isprava građani mogu poslati poštom:

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 000 Zagreb

Također, u navedenom razdoblju prijedlozi za upis mogu se podnositi:

I. na šalteru izdvojenog Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu na adresi Ilica 207a, Zagreb:

- građani od 08 do 12,15 sati

- odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici i korporativni pravnici od 13 do 15 sati

II. putem pošte:

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10 000 Zagreb

III. putem javnih bilježnika i/ili odvjetnika koji imaju pristup Jedinstvenom poslužnom mjestu zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) - elektroničko podnošenje prijedloga za upis
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za VIII., IX., XI i XIII. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za III., IV. i V. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za II., VI. i VII. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 Obavijest o usklađivanju zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka za dio zemljišne knjige katastarske općine Grad Zagreb i katastarske općine Centar

Na temelju odluke Ministarstva pravosuđa o obnovi zemljišnih knjiga za k.o. Centar i k.o. Trešnjevku, Klasa: 932-01/05-01/46, Ur.br.: 514-03-01/-04-2, započeo je postupak usklađivanja podataka zemljišnih knjiga i katastarskog operata za dio katastarske općine Grad Zagreb (po staroj izmjeri) i katastarske općine Centar (po novoj izmjeri).
U navedenom postupku, po službenoj dužnosti, glede nekretnina o kojima su podaci zemljišne knjige istovjetni podacima evidentiranim u katastarskom operatu, mijenjat će se broj katastarske čestice i uloška te naziv katastarske općine, a odluka o promjeni navedenih podataka objavit će se na e-oglasnoj ploči Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižnog odjela i na mrežnim stranicama Općinskog građanskog suda i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

 Oglas i odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Donja Zelina
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za I. zonu k.o. Granešina nova