Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Informatički referent
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Općinski građanski sud u Zagrebu
   

 


 


    
O B A V I J E S T

 

S obzirom na brojne upite, obavještavaju se svi sudionici u sudskim postupcima da se sva ročišta zakazana do 1. svibnja 2020., u predmetima koji nisu hitni, neće održati. O ročištima u hitnim predmetima koja će se održati, sudionici će biti posebno prethodno obaviješteni. 

  
U cilju objektivnog izvješćivanja javnosti u povodu članka objavljenog u dnevnom tisku „Jutarnji list“ 22. siječnja 2020. godine pod naslovom koji počinje s tekstom Gruntovnica u kaosu. Općinski građanski sud u Zagrebu temeljem Zakona o medijima (članak 40. do 55.), daje sljedeće


P R I O P Ć E NJ E


Provjerom podataka u sustavu za vođenje zemljišne knjige Zajednički informacijski sustav (ZIS) u zemljišnoknjižnom odjelu Zagreb utvrđeno je da je:

· 2017. zaprimljeno 60969 predmeta, riješeno 57903 predmeta, te je konačni broj neriješenih predmeta 2017. iznosio 14898 predmeta
· 2018. godine zaprimljeno 60885 predmeta, a riješeno 64736 predmeta, zbog čega je konačni broj neriješenih predmeta na kraju 2018. godine iznosio 11047
· 2019. povećan je priliv spisa tijekom 2019. godine, kada je zaprimljeno 63207 predmeta, a riješen 63941 predmet, te je konačno broj neriješenih predmeta na kraju 2019. godine iznosio 8813.

Iz navedenih podataka jasno je vidljivo da je trend smanjenja ukupnog broja neriješenih predmeta u posljednje dvije godine doveo do značajnog smanjenja broja neriješenih predmeta, što je u odnosu na ukupan broj neriješenih na kraju 2017. godine manje za 6085 predmeta, a u odnosu na 2016. godinu, smanjen je zaostatak iz 2016. godine sa 6187 neriješenih redovnih predmeta na 3624 neriješena redovna predmeta u 2019. godini.

Osim toga, 8. srpnja 2019. na snagu je stupio novi Zakon o zemljišnim knjigama, koji je zemljišnoknjižni postupak propisao kao hitan postupak (čl. 97.) i propisani su rokovi za donošenje rješenja u redovnim i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima, a prema statističkim podacima koji se nalaze na stranicama Ministarstva pravosuđa, proizlazi da zemljišnoknjižni odjel Zagreb odluke donosi u zakonom propisanim rokovima. Naime, u studenom 2019. prosječno vrijeme rješavanje je 11 radnih dana, a u prosincu 2019. 12 radnih dana, te unatoč novom propisu, zemljišnoknjižni odjel nastavio je sa smanjivanjem broja neriješenih predmeta.

Osim redovnih zemljišnoknjižnih postupaka, zemljišnoknjižni odjel Zagreb organizira i uspješno radi na postupcima obnova zemljišnih knjiga i usklađivanju podataka zemljišne knjige s katastarskim operatom, te je tijekom 2019. uspostavljena prva baza zemljišnih podataka za katastarsku općinu Granešina nova (BZP) te je do sada usklađeno više od 2200 čestica k.o. Grad Zagreb u katastarsku općinu Centar.

U skladu s tim trendom, plan zemljišnoknjižnog odjela Zagreb za 2020. godinu je daljnje smanjivanje broja neriješenih predmeta, nastavak usklađivanja podataka k.o. Grad Zagreb i k.o. Centar, a uspješno smo započeli s obnovom katastarske općine Čučerje, te s usklađivanjem podataka k.o. Grad Zagreb u k.o. Trešnjevka.

Također i dalje ćemo raditi na usavršavanju službenika te poboljšanju kvalitete usluge pružene našim sugrađanima i korisnicima, s obzirom da kao javni servis i uz pomoć digitalizacije nastojimo pratiti europske trendove i pružiti što kvalitetniju, bržu i profesionalniju uslugu našim korisnicima.
 
   


 
 
   


Obavijest o usklađivanju zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka za dio zemljišne knjige katastarske općine Grad Zagreb i katastarske općine Trešnjevka

Na temelju odluke Ministarstva pravosuđa o obnovi zemljišnih knjiga za k.o. Centar i k.o. Trešnjevku, klasa: 932-01/05-01/46, urbroj: 514-03-01/-04-2, započeo je postupak usklađivanja podataka zemljišnih knjiga i katastarskog operata za dio katastarske općine Grad Zagreb (po staroj izmjeri) i katastarske općine Trešnjevka (po novoj izmjeri).

U navedenom postupku, po službenoj dužnosti, glede nekretnina o kojima su podaci zemljišne knjige istovjetni podacima evidentiranim u katastarskom operatu, mijenjat će se broj katastarske čestice i uloška te naziv katastarske općine, a odluka o promjeni navedenih podataka objavit će se na e-oglasnoj ploči Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižnog odjela i na mrežnim stranicama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.
 
 
   
 


Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za X., XII., XIV. i XV. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za VIII., IX., XI i XIII. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za III., IV. i V. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za II., VI. i VII. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 Obavijest o usklađivanju zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka za dio zemljišne knjige katastarske općine Grad Zagreb i katastarske općine Centar

Na temelju odluke Ministarstva pravosuđa o obnovi zemljišnih knjiga za k.o. Centar i k.o. Trešnjevku, Klasa: 932-01/05-01/46, Ur.br.: 514-03 -01/-04-2, započeo je postupak usklađivanja podataka zemljišnih knjiga i katastarskog operata za dio katastarske općine Grad Zagreb (po staroj izmjeri) i katastarske općine Centar (po novoj izmjeri).
U navedenom postupku, po službenoj dužnosti, glede nekretnina o kojima su podaci zemljišne knjige istovjetni podacima evidentiranim u katastarskom operatu, mijenjat će se broj katastarske čestice i uloška te naziv katastarske općine, a odluka o promjeni navedenih podataka objavit će se na e-oglasnoj ploči Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižnog odjela i na mrežnim stranicama Općinskog građanskog suda i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

 Oglas i odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Donja Zelina
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za I. zonu k.o. Granešina nova