Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas – 15 sudskih savjetnika na određeno vrijeme
Ponovni poziv na intervju
Rješenje o obustavi od 25. travnja 2016
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Poziv na testiranje - sudski savjetnik
Poziv na testiranje - viši sudski savjetnik
Poziv na intervju-viši sudski savjetnik i sudski savjetnik
Poziv na testiranje- sudski ovršitelj
Poziv na intervju-računovodstveni referent i sudski ovršitelj
Poziv na tesiranje - adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje - adm.ref. - sudski zapisničar
Poziv na intervju - adm. ref. sudski zapisničar
Poziv na testiranje - adm. ref. - upisničar
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničar
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Poziv na testiranje-sudski savjetnik
Poziv na intervju-sudski savjetnik
Poziv na testiranje-adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje-adm.ref.-sudski zapisničar
Poziv na intervju-adm.ref.- sudski zapisničar
Poziv na testiranje-adm.ref.-upisničar
Poziv na intervju-adm.ref.-upisničar
Poziv na testiranje-zemljišnoknjižni referent
Oglas za prijam u državnu službu-zemljišnoknjižni referent (8 izvršitelja)
Poziv na testiranje-zemljišnoknjižni referent
Poziv na intervju- zemljišnoknjižni referent
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju - administrativni referent - UPISNIČAR
Poziv na testiranje-administrativni referent -ZAPISNIČAR
Poziv na intervju - informatički referent
Priopćenja glasnogovornika
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Općinski građanski sud u ZagrebuKANDIDIRATE SE
NA LOKALNIM IZBORIMA 2017?
 
 
 
 
 
 
 Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine Općinskom građanskom sudu u Zagrebu se kao stalna služba pripaja Općinski sud u Sesvetama sa svojim dosadašnjim stalnim službama, te nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
 
Zagrebačka 22, Sesvete
 
Zagrebačka 22, Dugo Selo
 
Vatrogasna 1a, Sveti Ivan ZelinaOglas i odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Donja Zelina