- Suci građanskog odjela

 

 

 Građanski suci u I stupnju:

 

  1. Milka Vraneš

  2. Matilda Rukavina

 

  Građanski suci u II stupnju:

 

  1. Milka Vraneš

  2. Matilda Rukavina