Sudska pisarnica sa odjeljkom prijepisa
Upraviteljica sudske pisarnice:
Edita Vrkljan
Telefon: 01/4807-542, 01/4807-510

Zamjenica upraviteljice sudske pisarnice:
Mirjana Soldo