Vijeće za rješavanje IR-eu predmeta
Vijeće za rješavanje predmeta po žalbama protiv odluka prekršajnih sudova o prizanju i izvršavanju odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije - Vijeće za IR-eu predmete (specijalizirano vijeće) u sastavu:

1. Gordana Korotaj kao predsjednica vijeća

2. Renata Popović kao članica vijeća

3. Tomislav Tomašić kao član vijeća

4. Emina Bašić (sudska savjetnica) kao zapisničarka

Za mentora sudskoj savjetnici Emini Bašić određuje se sutkinja Renata Popović.