Sudski odjeli
1. ODJEL ZA PREKRŠAJE IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA I JAVNE SIGURNOSTI

Predsjednica odjela: sutkinja Snježana Oset
Telefon: 01/4807-539
Zamjenica predsjednika odjela: sutkinja Gordana Korotaj
Telefon: 01/4807-545

2. ODJEL ZA PREKRŠAJE IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA I FINANCIJA

Predsjednica odjela: sutkinja Sanja Gospočić
Telefon: 01/4807-523
Zamjenica predsjednice odjela: sutkinja Ljiljana Percel
Telefon: 01/4807-518

3. ODJEL ZA PREKRŠAJE IZ PODRUČJA SIGURNOSTI PROMETA I PRIJEVOZA

Predsjednica odjela: sutkinja Koraljka Bašić
Telefon: 01/4807-553
Zamjenica predsjednice odjela: sudac Davorko Kučan
Telefon: 01/4807-558

4. ODJEL ZA PRAĆENJE EUROPSKIH PROPISA I SUDSKE PRAKSE EUROPSKE UNIJE I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA SA SLUŽBOM EVIDENCIJE, PRAĆENJA I PROUČAVANJA SUDSKE PRAKSE

Predsjednica odjela: sutkinja Snježana Oset
Telefon: 01/4807-555
Zamjenica predsjednice odjela: sutkinja Sanja Gospočić
Telefon: 01/4807-523