MREŽA SUDOVA ZA PREKRŠAJNE PREDMETE

Zakon o područjima i sjedištima sudova
Narodne novine broj 67/18 (01.01.2019.)


Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

 
Općinski prekršajni sud u Zagrebu
Općinski prekršajni sud u Splitu


Općinski sud u Bjelovaru
Općinski sud u Virovitici
Općinski sud u Dubrovniku
Općinski sud u Metkoviću
Općinski sud u Gospiću
Općinski sud u Karlovcu
Općinski sud u Đakovu
Općinski sud u Osijeku
Općinski sud u Pazinu
Općinski sud u Puli
Općinski sud u Crikvenici
Općinski sud u Rijeci
Općinski sud u Kutini
Općinski sud u Sisku
Općinski sud u Požegi
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Općinski sud u Virovitici
Općinski sud u Makarskoj
Općinski sud u Šibeniku
Općinski sud u Čakovcu
Općinski sud u Koprivnici
Općinski sud u Varaždinu
Općinski sud u Novom Zagrebu
Općinski sud u Velikoj Gorici
Općinski sud u Vinkovcima
Općinski sud u Vukovaru
Općinski sud u Zadru
Općinski sud u Sesvetama
Općinski sud u Zlataru