Izvješća

 

Zakon o pravu na pristup informacijama - godišnja izvješća:

 

Godisnje_Izvjesce_2015

Godisnje_Izvjesce_2016.

Godisnje_Izvjesce_2017

Godisnje_Izvjesce_2018