Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
BILTEN VPSRH br.1

 

Sadržaj

 

 

1. Savjetovanje prekršajnih sudova, održano u Osijeku od 4. do 6. listopada 2018.


- Prikaz aktualnih pravnih stajališta i sudske prakse u prekršajnim predmetima iz područja gospodarstva - 1 dio

 

- Prikaz aktualnih pravnih stajališta i sudske prakse u prekršajnim predmetima iz područja gospodarstva - 2 dio

 

- Nezakoniti dokazi - oduzimanje predmeta prekršaja u svjetlu domaćeg prava i presuda ESLJP

 

- Odnos prava žrtve i prava okrivljenika kao posljedica transponiranja Direktive o pravima žrtava

 

- Pravo obrane prema PZ-u i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

- PZ - Predstojeće izmjene i dopune uz poseban osvrt na čl. 202. st. 1.

 

- Prekršaji iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

 

- Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

 

- Obnova postupka


2. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti - 2018.

3. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja gospodarstva i financija – 2018.

4. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-5501/2013 od 29. ožujka 2018.
- nerazmjerna primjena mjere oduzimanja predmeta koja je dovela do povrede prava na mirno uživanje vlasništva, zajamčenog čl. 48. st. 1. Ustava RH

5. Odluka Europskog suda za ljudska prava broj: 19120/15 od 8. studenog 2018., Seražin protiv Hrvatske
- izricanje mjere iz čl. 34.a Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima ne predstavlja povredu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda


6. Odluka Europskog suda za ljudska prava broj: 20373/17 od 22. siječnja 2019., Šimunić protiv Hrvatske
- izraz „Za dom“ ne uživa zaštitu u okviru prava na slobodu izražavanja

7. Odluka Europskog suda za ljudska prava od 14. veljače 2019., Sršen protiv Hrvatske
- alkotestiranje sudionika prometne nesreće – država nije povrijedila prava podnositeljice zahtjeva

8. Odluka Europskog suda za ljudska prava broj: 47800/14 od 8. studenog 2018., Vuković protiv Hrvatske
- produljeno zadržavanje osobnog vozila od strane policije predstavlja povredu prava na mirno uživanje vlasništva