PLAN NABAVE ZA 2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednice
Broj: 41-Su-281/2019.
Zagreb, 29. ožujak 2019

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) i članka 30. Zakona o sudovima Zakona o sudovima (NN broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), i članka 5.stavka 2. Sudskog poslovnika Sudskog poslovnika (NN broj:37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, - Ispravak, 34/17 i 57/17 i 101/18) donosi se 

                        Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu


Rbr. Ev.br.nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave
1. 1/19 Toneri za printere i faks uređaje 30125110-5 75.000,00 Postupak jednostavne nabave
2. 2/19 Tiskane omotnice 30199710-0 35.00,00 Postupak jednostavne nabave
3 3/19 Razna uredska oprema i potrepštine 30190000-7 30.000,00 Postupak jednostavne nabave

 

                                                                                         Predsjednica
                                                                                   Karmen Novak Hrgović