Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU

REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika

Broj: 41-Su-910/18
Zagreb, 27. studenog 2018.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13., 33/15., 82/15., 82/16.) te članka 5. i 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, u vezi sa člankom 15. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) donosim


                                                       ODLUKU O IMENOVANJU
                                          KOMISIJE ZA JEDNOSTAVNU NABAVU

                                                                             I.
Postupak jednostavne nabave Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Naručitelj) provode ovlašteni predstavnici koji čine Komisiju za jednostavnu nabavu (dalje u tekstu: Komisija).

                                                                             II.
U Komisiju se imenuju:
1. Sanja Radeljak
2. Ivana Vorel Mikša
3. Martina Bastić
4. Josip Džaja
5. Božena Telebec

                                                                              III.
U postupku jednostavne nabave moraju sudjelovati najmanje 3 člana Komisije od kojih najmanje jedan mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

                                                                              IV.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja koordiniraju pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave kao što su: dogovor oko predmeta nabave, izrada plana nabave, sadržaja potrebne dokumentacije, sadržaja uputa za prikupljanje ponuda, sudjeluju u otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, odabiru najpovoljnije ponude, izradi odluka o odabiru, poništenju jednostavne nabave.
Podatke potrebne za provođenje postupka nabave (predmet nabave, procijenjena vrijednost nabave, iznosi za statistička izvješća, podaci traženi od strane nadležnih tijela i dr.) obrađuje i dostavlja ovlaštenim predstavnicima Naručitelja Odjeljak financijsko-materijalnog poslovanja Naručitelja.
Odjeljak financijsko-materijalnog poslovanja Naručitelja dužan je upoznati ovlaštene predstavnike Naručitelja o potrebi nabavljanja pojedinog predmeta nabave radi provođenja postupka jednostavne nabave od strane ovlaštenih predstavnika.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja – predsjedniku suda. 

                                                                              V.
Ovom odlukom stavlja se izvan snage odluka o imenovanju Komisije za bagatelnu nabavu od 5. srpnja 2016., broj: 17-Su-522/2016.



                                                                                                          Predsjednica 

                                                                                                         Karmen Novak Hrgović