Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA


 
REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika

Broj: 7-Su-788/18
Zagreb, 13. prosinca 2018.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13., 33/15., 82/15., 82/16.), u vezi sa člankom 4. stavkom 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ broj 112/17. i 12/18.), donosim                                                                ODLUKU

I. Na radno mjesto namještenika III. vrste - vozač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u  Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske prima se Dino Klarić iz Zagreba.
II. Prava, obveze i odgovornosti iz rada kao i datum stupanja na rad bit će utvrđeni posebnim Ugovorom o radu.

                                                            Obrazloženje

Sukladno odobrenju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 119-02/17-04/402, Ur.broj: 514-03-01-01-17-03 od 3. studenog 2017. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je objavio oglas za prijam namještenika na radno mjesto III. vrste –vozač – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na oglasnoj ploči i web stranici Suda i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ukupno su zaprimljene 24 prijave, s time da dvije prijave nisu bile potpune jer je nedostajao dokaz o stručnoj spremi. Slijedom navedenog, na razgovor su pozvana 22 kandidata za koje je utvrđeno da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Razgovoru sa Komisijom je pristupilo 14 kandidata.

Nakon razmatranja svih činjenica i obavljenog uvida u dokumentaciju predsjednica Suda je donijela odluku kao u točki 1.


Uputa:
Protiv ove Odluke kandidat u postupku ima pravo prigovora čelniku tijela u roku od 8 (osam) dana od dana dostave odluke, a dostava se vrši javnom objavom na web stranici tijela koje je objavilo oglas.


                                                                                                  Predsjednica

                                                                                        Karmen Novak Hrgović