SUDSKI ODJELI

 

1. ODJEL ZA PREKRŠAJE IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA I JAVNE SIGURNOSTI

     Predsjednica odjela: sutkinja Goranka Ratković

     Telefon: 01/4807-539

     Zamjenica predsjednika odjela: sutkinja Gordana Korotaj

     Telefon: 01/4807-545

 

     Popis sudaca:

     Branka Žigante Živković
     Siniša Senjanović
     Renata Popović
     Goranka Ratković
     Gordana Korotaj
     mr. sc. Antonija Kovačić
    Anđa Ćorluka
    Mirjana Margetić
    Ivanka Mašić

 

2. ODJEL ZA PREKRŠAJE IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA I FINANCIJA

    Predsjednica odjela: sutkinja Sanja Gospočić

    Telefon: 01/4807-523    Zamjenica predsjednice odjela: sutkinja Ljiljana Percel

    Telefon: 01/4807-518

 

     Popis sudaca:

     Katica Lučić
     Nediljko Boban
     Mario Soljačić
     Sanja Zoričić Tabaković
     Ljiljana Percel
     Miroslav Malacko
     Jasna Momirović  
     Sanja Gospočić
     Mladen Genc
     Tomislav Tomašić

 

3. ODJEL ZA PREKRŠAJE IZ PODRUČJA SIGURNOSTI PROMETA I PRIJEVOZA

     Predsjednica odjela: sutkinja Koraljka Bašić

     Telefon: 01/4807-553 Zamjenica predsjednice odjela: sutkinja Jadranka Bočkaj Sertić
     Telefon: 01/4807-558

 

     Popis sudaca:

     Koraljka Bašić
    Jadranka Bočkaj Sertić
    Azra Hadžijusufović Muminagić
    Davorko Kučan

4. ODJEL ZA PRAĆENJE EUROPSKIH PROPISA I SUDSKE PRAKSE EUROPSKE UNIJE I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA SA SLUŽBOM EVIDENCIJE, PRAĆENJA I PROUČAVANJA SUDSKE PRAKSE

     Voditeljica Odjela:  sutkinja Snježana Oset

    Telefon: 01/4807-555