Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
PLAN NABAVE ZA 2018.

Visoki prekršajni sud RH

Ured predsjednice

Broj: 41-Su-47/18-2

Zagreb, 27. veljače 2018.

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 30. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15,82/15,82/16) i članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14 i dr.) donosi se

 

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

 

Rbr.

Evidencijski  broj

nabave

Predmet nabave

Brojčana oznaka

predmeta nabave iz CPV-a

Procijenjena vrijednost nabave

(u kunama)

Vrsta postupka

(uključujući jednostavne nabave

1.

1/18

Tiskane omotnice

30199710-0

35.000,00

Postupak jednostavne nabave

2.

2/18

Razna uredska oprema i potrepštine

30190000-7

30.000,00

Postupak jednostavne nabave

3

3/18

Toner za laserske pisače/telefaks uređaje

30125110-5

75.000,00

Postupak jednostavne nabave

 

 

Predsjednica suda

 

Karmen Novak Hrgović