PLAN NABAVE ZA 2018.

Visoki prekršajni sud RH

Ured predsjednice

Broj: 41-Su-47/18-2

Zagreb, 27. veljače 2018.

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 30. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15,82/15,82/16) i članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14 i dr.) donosi se

 

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

 

Rbr.

Evidencijski  broj

nabave

Predmet nabave

Brojčana oznaka

predmeta nabave iz CPV-a

Procijenjena vrijednost nabave

(u kunama)

Vrsta postupka

(uključujući jednostavne nabave

1.

1/18

Tiskane omotnice

30199710-0

35.000,00

Postupak jednostavne nabave

2.

2/18

Razna uredska oprema i potrepštine

30190000-7

30.000,00

Postupak jednostavne nabave

3

3/18

Toner za laserske pisače/telefaks uređaje

30125110-5

75.000,00

Postupak jednostavne nabave

 

 

Predsjednica suda

 

Karmen Novak Hrgović