PRIOPĆENJE ZA JAVNOST


 

 

  

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Zagreb, 22. veljače 2017.

U povodu višekratno iznesenih netočnih tvrdnji u sredstvima javnog priopćavanja o „uputama koje su suci dobili za postupke protiv banaka“ i navodnom postojanju materijala koji bi bio napravljen „kao uputa sucima prekršajnih sudova kako da se postave u prekršajnim postupcima protiv banaka“, a radi pravilnog izvještavanja javnosti, nalazimo potrebnim priopćiti da Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske ni u jednom slučaju, pa tako ni u vezi postupaka koji se tiču prekršaja iz Zakona o potrošačkom kreditiranju, nije davao upute sucima prekršajnih sudova kojima bi utjecao na njihovu neovisnost i slobodu u suđenju i donošenju odluke u pojedinom predmetu.


Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u skladu sa člankom 27. stavkom 1. Zakona o sudovima, isključivo putem svojih odluka ukazuje nižem sudu na nedostatke koje je uočio prigodom odlučivanja o pravnom lijeku te u skladu sa člankom 27. stavkom 2. Zakona o sudovima organizira zajedničke sastanke radi razmatranja pitanja primjene zakona i problema koji se javljaju u suđenju.


Naime, odredbom članka 27. stavkom 1. Zakona o sudovima propisano je: „Viši sud dužan je nižem sudu ukazati na nedostatke koje je uočio prigodom odlučivanja o pravnom lijeku ili na drugi način.“, dok je stavkom 2. propisano: „Viši sud može tražiti od nižeg suda podatke u svezi s primjenom zakona, problemima koji se javljaju u suđenju, praćenju i proučavanju sudske prakse te druge podatke, a može izvršiti i neposredan nadzor nad radom tog suda i pojedinih sudaca, kao i organizirati zajedničke sastanke radi razmatranja navedenih pitanja.“.


Na temelju ovlasti koje proizlaze iz citiranog članka 27. stavka 2. Zakona o sudovima, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je održao sastanak na kojem se raspravljalo o problemima u vezi s pravilnom primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju.


Glasnogovornica VPSRH
sutkinja Gordana Korotaj