Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST


 

 

  

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Zagreb, 22. veljače 2017.

U povodu višekratno iznesenih netočnih tvrdnji u sredstvima javnog priopćavanja o „uputama koje su suci dobili za postupke protiv banaka“ i navodnom postojanju materijala koji bi bio napravljen „kao uputa sucima prekršajnih sudova kako da se postave u prekršajnim postupcima protiv banaka“, a radi pravilnog izvještavanja javnosti, nalazimo potrebnim priopćiti da Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske ni u jednom slučaju, pa tako ni u vezi postupaka koji se tiču prekršaja iz Zakona o potrošačkom kreditiranju, nije davao upute sucima prekršajnih sudova kojima bi utjecao na njihovu neovisnost i slobodu u suđenju i donošenju odluke u pojedinom predmetu.


Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u skladu sa člankom 27. stavkom 1. Zakona o sudovima, isključivo putem svojih odluka ukazuje nižem sudu na nedostatke koje je uočio prigodom odlučivanja o pravnom lijeku te u skladu sa člankom 27. stavkom 2. Zakona o sudovima organizira zajedničke sastanke radi razmatranja pitanja primjene zakona i problema koji se javljaju u suđenju.


Naime, odredbom članka 27. stavkom 1. Zakona o sudovima propisano je: „Viši sud dužan je nižem sudu ukazati na nedostatke koje je uočio prigodom odlučivanja o pravnom lijeku ili na drugi način.“, dok je stavkom 2. propisano: „Viši sud može tražiti od nižeg suda podatke u svezi s primjenom zakona, problemima koji se javljaju u suđenju, praćenju i proučavanju sudske prakse te druge podatke, a može izvršiti i neposredan nadzor nad radom tog suda i pojedinih sudaca, kao i organizirati zajedničke sastanke radi razmatranja navedenih pitanja.“.


Na temelju ovlasti koje proizlaze iz citiranog članka 27. stavka 2. Zakona o sudovima, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je održao sastanak na kojem se raspravljalo o problemima u vezi s pravilnom primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju.


Glasnogovornica VPSRH
sutkinja Gordana Korotaj