PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA


REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika
Broj: 41- Su - 497/2016
Zagreb, 27. lipnja 2016.


Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11 i dr.) i članka 30. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13,.33/15.) i članka 5.st.2 Sudskog poslovnika („Narodne novine“ br. 37/14. i dr.) v.d.predsjednika Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske donosi dopunu osnovnog Plana nabave za 2016. godinu roba, usluga i radova, broj: 41- Su-351/16 donesenog 27. travnja 2016. godine, kako slijedi:

DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016.GODINU ROBA, USLUGA I RADOVA

Predmet nabave Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) u kn

1. Sistematski pregledi za službenike u namještenike 25.000,00

 

 

v.d. predsjednika suda:

 

Dane Herceg