Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
PLAN NABAVE ZA 2016.


REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika
Broj: 41-Su-351/2016
Zagreb, 27.travnja 2016.


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11 i dr.) i članka 30. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13,.33/15.) i članka 5.st.2 Sudskog poslovnika („Narodne novine“ br. 37/14. i dr.) v.d.predsjednika Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske donosi

 

PLAN NABAVE ZA 2016.GODINU ROBA, USLUGA I RADOVA

 

 

 

Rbr. Predmet nabave

Procijenjena

 vrijednost

(bez PDV-a) u kn

1. Toneri za printere i fax uređaje 90.000,00
2. Uredski materijal - potrošni 75.000,00
3. Električna energija 39.000,00
4. Plin 85.000,00
5. Usluge telefona i telefaksa u nepokretnoj mreži 55.000,00
6. Poštanske usluge 60.000,00
7. Sredstva za čišćenje i održavanje 7.500,00
8. Materijal za higijenske potrebe i njegu 12.500,00
9. Usluge održavanja sustava grijanja i klima uređaja 15.000,00
10. Usluge telefona u pokretnoj mreži 7.500,00
11. Održavanje i servisiranje vozila 10.000,00
12. Gume za vozila 3.000,00
13. Gorivo 15.000,00
14. Usluge osiguranja-auto odgovornost i kasko 5.900,00
15 Usluge najma uređaja i upravljanja ispisom 7.500,00
16. Održavanje dizala 6.750,00
17. Održavanje telefonske centrale 5.000,00
18 Literatura 39.000,00
19. Štampani materijal - omotnice 12.000,00